Zusun

Zusun

Tên khác: Jade Dynasty
Tác giả: Horang
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 02/05/2014

 
 

Chàng là đệ nhất kiếm danh môn chính phái, nàng là nữ hiệp tà môn. Mất phụ mẫu khi còn nhỏ và được một kiếm sĩ nổi tiếng giang hồ truyền thụ công lực cứu mạng, gia nhập Thiên kiếm môn nay chàng là người mà tà môn ai nghe cũng khiếp sợ… Baek Mugyul.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

Bình luận