Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Tên khác: Vua Trò Chơi
Tác giả: TAKAHASHI Kazuki
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn
Ngày thêm: 24/05/2014

 
 

Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật). Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu. Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsu.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Yu-Gi-Oh! – Chap 34311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 34211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 34111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 34011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 33911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 33811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 33711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 33611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 33511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 33411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 33311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 33211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 33111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 33011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 32911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 32811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 32711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 32611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 32511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 32411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 32311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 32211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 32111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 32011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 31911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 31811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 31711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 31611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 31511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 31411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 31311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 31211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 31111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 31011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 30911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 30811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 30711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 30611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 30511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 30411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 30311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 30211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 30111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 30011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 29911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 29811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 29711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 29611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 29511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 29411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 29311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 29211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 29111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 29011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 28911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 28811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 28711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 28611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 28511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 28411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 28311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 28211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 28111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 28011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 27911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 27811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 27711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 27611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 27511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 27411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 27311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 27211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 27111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 27011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 26911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 26811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 26711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 26611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 26511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 26411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 26311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 26211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 26111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 26011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 25911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 25811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 25711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 25611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 25511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 25411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 25311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 25211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 25111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 25011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 24911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 24811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 24711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 24611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 24511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 24411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 24311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 24211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 24111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 24011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 23911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 23811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 23711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 23611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 23511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 23411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 23311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 23211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 23111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 23011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 22911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 22811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 22711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 22611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 22511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 22411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 22311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 22211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 22111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 22011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 21911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 21811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 21711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 21611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 21511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 21411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 21311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 21211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 21111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 21011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 20911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 20811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 20711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 20611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 20511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 20411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 20311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 20211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 20111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 20011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 19911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 19811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 19711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 19611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 19511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 19411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 19311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 19211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 19111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 19011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 18911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 18811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 18711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 18611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 18511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 18411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 18311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 18211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 18111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 18011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 17911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 17811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 17711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 17611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 17511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 17411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 17311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 17211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 17111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 17011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 16911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 16811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 16711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 16611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 16511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 16411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 16311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 16211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 16111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 16011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 15911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 15811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 15711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 15611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 15511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 15411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 15311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 15211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 15111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 15011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 14911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 14811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 14711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 14611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Tập 2111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Tập 2011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Tập 1911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Tập 1811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Tập 1711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Tập 1611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Tập 1511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Tập 1411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Tập 1311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Tập 1211/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Tập 1111/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 7011/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 6911/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 6811/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 6711/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 6611/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 6511/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 6411/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 6311/02/2016
Yu-Gi-Oh! – Chap 6201/06/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 6101/06/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 6001/06/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 5901/06/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 5801/06/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 5701/06/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 5601/06/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 5501/06/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 5401/06/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 5301/06/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 5201/06/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 5130/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 5030/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 4930/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 4830/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 4730/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 4630/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 4530/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 4430/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 4330/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 4230/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 4130/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 4030/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 3930/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 3830/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 3730/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 3630/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 3526/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 3426/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 3326/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 3226/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 3126/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 3025/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 2925/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 2825/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 2725/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 2625/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 2525/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 2425/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 2325/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 2225/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 2125/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 2025/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 1925/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 1825/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 1725/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 1625/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 1525/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 1425/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 1325/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 1225/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 1125/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 1025/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 925/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 825/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 725/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 625/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 525/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 425/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 325/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 225/05/2014
Yu-Gi-Oh! – Chap 124/05/2014

Bình luận