#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Yêu Tinh Đại Tác Chiến

Yêu Tinh Đại Tác Chiến

Tên khác: Không có
Tác giả: Tiên Nữ Béo + Cốc Nguyệt
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ngonphongcomics
Ngày thêm: 10/09/2017

Kiếp trước, một con yêu tinh mèo rừng yêu phải một thầy bắt yêu hoàng gia. Kiếp này, yêu tinh mèo rừng biến hóa nhanh chóng thành tiểu minh tinh không mấy nổi tiếng, còn sau khi chuyển kiếp N lần thì thầy bắt yêu ban đầu lại trở thành lão đại đặc công hàng đầu điều hành một quán nhậu. Nhưng tình yêu giữa tiểu minh tinh gà mờ và đại đặc công phúc hắc lại không hề thuận lợi, tình yêu đó bị ngăn cản bởi người chị em tốt lợn tinh, một con hồ điệp tinh ngàn năm và những âm mưu bí mật của các mỹ thiếu nữ. Người và yêu, kiếp trước và kiếp này, tình yêu đó tất cả sẽ như thế nào ….

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận