#Cô Vợ Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Lưu Luyến Tinh Diệu

Lưu Luyến Tinh Diệu

Tên khác: Yêu Phải Minh Tinh
Tác giả: Bố Bố Tinh Cầu
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 29/08/2016

Động cơ gia nhập vào giới showbiz là không thuần khiết. Đóng vai quần chúng qua đường là không thèm để ý. Mà diễn cùng với nam thần thì thành thói quen. Lâm Hướng Nam, sinh ra đã là mệnh, tâm thì càng buồn cười hơn, ôm mộng báo thù, cường thế viết lại kịch bản cũ rích của giới showbiz!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 12404/12/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 12306/11/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 12214/10/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 12107/10/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 12023/09/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 11911/09/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 11803/09/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 11725/08/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 11619/08/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 11512/08/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 11405/08/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 11329/07/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 11225/07/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 11124/07/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 11023/07/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 10921/07/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 10820/07/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 10719/07/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 10619/07/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 10518/07/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 10417/07/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 10311/07/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 10209/07/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 10130/06/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 10029/04/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 9926/04/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 9821/04/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 9717/04/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 9605/04/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 9501/04/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 9422/03/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 9319/03/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 9213/03/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 9128/02/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 90.528/02/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 9011/02/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 8909/02/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 8830/01/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 8728/01/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 8625/01/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 8510/01/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 8402/01/2018
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 8326/12/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 8216/12/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 8103/12/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 8025/11/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 7920/11/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 7812/11/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 7708/11/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 7629/10/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 7522/10/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 7415/10/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 7308/10/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 7201/10/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 7124/09/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 7019/09/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 6912/09/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 6811/09/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 6720/08/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 6613/08/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 6510/08/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 6409/08/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 6308/08/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 6207/08/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 6106/08/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 6005/08/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 5904/08/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 5803/08/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 5701/08/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 5631/07/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 5530/07/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 5429/07/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 5328/07/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 5228/07/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 5127/07/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 5026/07/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 4926/07/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 4825/07/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 4705/05/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 4604/05/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 4503/05/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 4402/05/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 4302/05/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 4201/05/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 4101/05/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 4001/05/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3930/04/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3830/04/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3716/04/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3611/04/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3514/01/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3413/01/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3312/01/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3221/12/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3102/12/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3030/11/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2918/11/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2809/11/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2706/11/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2629/10/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2517/10/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2402/10/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2327/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2218/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2113/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2012/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1912/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1811/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1711/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 16.210/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 16.110/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1510/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1410/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1309/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1209/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1109/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1009/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 909/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 808/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 707/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 604/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 503/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 401/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 330/08/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 230/08/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 129/08/2016

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng