Lưu Luyến Tinh Diệu

Lưu Luyến Tinh Diệu

Tên khác: Yêu Phải Minh Tinh
Tác giả: Bố Bố Tinh Cầu
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 29/08/2016

 
 

Động cơ gia nhập vào giới showbiz là không thuần khiết. Đóng vai quần chúng qua đường là không thèm để ý. Mà diễn cùng với nam thần thì thành thói quen. Lâm Hướng Nam, sinh ra đã là mệnh, tâm thì càng buồn cười hơn, ôm mộng báo thù, cường thế viết lại kịch bản cũ rích của giới showbiz!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3716/04/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3611/04/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3514/01/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3413/01/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3312/01/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3221/12/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3102/12/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3030/11/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2918/11/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2809/11/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2706/11/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2629/10/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2517/10/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2402/10/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2327/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2218/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2113/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2012/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1912/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1811/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1711/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 16.210/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 16.110/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1510/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1410/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1309/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1209/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1109/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1009/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 909/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 808/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 707/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 604/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 503/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 401/09/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 330/08/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 230/08/2016
Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 129/08/2016

Bình luận

CMD368 Đóng