#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Yêu Giả Vi Vương

Yêu Giả Vi Vương

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện Siêu Hay
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Đang cập nhật
Ngày thêm: 28/09/2018

Đây là một nam tử yêu khí lẫm nhiên, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn thiên hạ, bước lên câu truyện đồ thần! Nhiệt huyết và truyền kỳ, kích tình và cảm động…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Yêu Giả Vi Vương – Chap 5403/11/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 5327/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 5220/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 5120/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 5011/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 4909/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 4809/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 4709/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 4609/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 4509/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 4409/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 4309/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 4209/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 4109/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 4009/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 3909/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 3809/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 3709/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 3609/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 3509/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 3409/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 3309/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 3209/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 3109/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 3009/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 2909/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 2809/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 2709/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 2609/10/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 2517/09/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 2417/09/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 2317/09/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 2217/09/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 2117/09/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 2017/09/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 1917/09/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 1817/09/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 1717/09/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 1617/09/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 1517/09/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 1417/09/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 1317/09/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 1217/09/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 1117/09/2019
Yêu Giả Vi Vương – Chap 1004/12/2018
Yêu Giả Vi Vương – Chap 903/12/2018
Yêu Giả Vi Vương – Chap 802/12/2018
Yêu Giả Vi Vương – Chap 713/11/2018
Yêu Giả Vi Vương – Chap 612/11/2018
Yêu Giả Vi Vương – Chap 511/11/2018
Yêu Giả Vi Vương – Chap 427/10/2018
Yêu Giả Vi Vương – Chap 326/10/2018
Yêu Giả Vi Vương – Chap 225/10/2018
Yêu Giả Vi Vương – Chap 124/10/2018
Yêu Giả Vi Vương – Chap 028/09/2018

Bình luận