#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Yêu Đạo Chí Tôn

Yêu Đạo Chí Tôn

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: comicvn.net
Ngày thêm: 20/06/2018

Yêu Đạo Chí Tôn của Ngã Bản Thuần Khiết thuộc thể loại huyền huyễn, sắc hiệp, trùng sinh. Niết Bàn trùng sinh, Yêu Vương tái hiện. Một phò mã ngốc, trong chớp mắt biến thành Yêu Hoàng, Yêu Quyết Và Nguyên Quyết song tu, yêu khí trùm thiên hạ! Đạp tiểu nhân, nạp tiểu đệ, thu mỹ nhân, hoàn thành con đường yêu đạo tối cường!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 4826/11/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 4723/11/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 4617/11/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 4511/11/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 4408/11/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 4305/11/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 4201/11/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 4101/11/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 4029/10/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 3923/10/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 3823/10/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 3722/10/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 3615/10/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 3512/10/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 3412/10/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 3308/10/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 3207/10/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 3104/10/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 3029/09/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 2923/09/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 2821/09/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 2717/09/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 2615/09/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 2515/09/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 2410/09/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 2330/08/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 2228/08/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 2125/08/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 2020/08/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 1920/08/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 1811/08/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 1708/08/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 1604/08/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 1504/08/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 1423/07/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 1321/07/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 1219/07/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 1112/07/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 1012/07/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 912/07/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 812/07/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 712/07/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 625/06/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 523/06/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 422/06/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 320/06/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 220/06/2018
Yêu Đạo Chí Tôn – Chap 120/06/2018

Bình luận