#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Yêu Tôn Nhất Định Phải Chịu Trách Nhiệm Với Ta

Yêu Tôn Nhất Định Phải Chịu Trách Nhiệm Với Ta

Tên khác: Yêu Tôn Phi Yếu Đối Ngã Phụ Trách
Tác giả: Mao Cầu Cầu
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Thủy Đụt Team
Ngày thêm: 11/03/2020

Du Âm hai đời sống lại, lần nữa trở lại tu tiên thế giới, mới vừa trở lại không nhạn ra người nào liền bị yêu tộc tôn chủ ăn vạ? Không chỉ có ăn vạ, yêu tôn còn cắn hắn một hớp để thuận tiện kết một khế ước khiến Du Âm rất kinh hoàng, yêu tôn ngược lại là thản nhiên.
-Bắc Tiêu: Chúng ta chính là loại quan hệ này, làm sao lại không thể để cho ta chịu trách nhiệm?
-Du Âm:…..duck(fuck?) không cần.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng