#Cô Vợ Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn

Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn

Tên khác: Không có
Tác giả: Kanze-mei wa,honmono no naifudeshita
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: lạc thiên
Ngày thêm: 28/05/2016

Câu chuyện về hai đại môn phái, một ở đỉnh núi – toàn zai, một ở chân núi – toàn vịt trời. Sau bốn năm đấu đá, liệu kết cục họ về đâu? :))) mại zô mại zô!!!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 19605/03/2018
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 19505/03/2018
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 19405/03/2018
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 19305/03/2018
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 19205/03/2018
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 19105/03/2018
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 19005/03/2018
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 18905/03/2018
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 18817/01/2018
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 18705/01/2018
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 18601/01/2018
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 18526/12/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 18426/12/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 18321/12/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 18219/12/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 18118/12/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 18016/12/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 17916/12/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 17814/12/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 17713/12/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 17612/12/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 17511/12/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 17410/12/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 17309/12/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 17214/05/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 17114/05/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 17012/05/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 16912/05/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 16812/05/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 16712/05/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 16607/05/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 16508/04/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 16406/04/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 16306/04/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 16206/04/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 16104/04/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 16004/04/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 15904/04/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 15821/03/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 15720/03/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 15619/03/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 15518/03/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 15417/03/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 15316/03/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 15215/03/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 15107/03/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 15005/03/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 14903/03/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 14801/03/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 14727/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 14625/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 14525/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 14421/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 14319/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 14217/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 14115/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 14013/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 13911/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 13809/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 13707/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 13605/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 13503/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 13402/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 13302/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 13202/02/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 13126/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 13024/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 12922/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 12820/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 12718/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 12616/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 12514/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 12412/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 12310/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 12209/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 12106/01/2017
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 12008/11/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 11907/11/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 11806/11/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 11705/11/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 11604/11/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 11503/11/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 11402/11/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 113.202/11/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 113.131/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 11230/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 11129/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 11028/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 10927/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 10826/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 10725/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 10624/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 10523/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 10422/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 10321/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 10220/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 10119/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 10018/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 9917/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 9816/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 9715/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 9614/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 9513/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 9412/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 9311/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 9210/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 9109/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 9008/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 8907/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 8806/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 8705/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 8604/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 8503/10/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 8430/09/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 8326/09/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 8226/09/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 8124/09/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 8015/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 7914/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 7813/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 7712/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 7611/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 7510/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 7409/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 7308/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 7207/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 7106/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 7005/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 6904/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 6803/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 6702/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 6601/08/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 6531/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 6430/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 6329/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 6228/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 6127/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 6026/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 5925/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 5824/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 5723/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 5622/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 5521/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 5420/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 5319/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 5218/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 5117/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 5016/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 4915/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 4814/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 4713/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 4612/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 4511/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 4410/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 4309/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 4208/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 4107/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 4006/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 3905/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 3804/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 3703/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 3602/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 3501/07/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 3430/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 3329/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 3228/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 3127/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 3026/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 2925/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 2824/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 2723/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 2622/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 2521/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 2420/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 2319/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 2218/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 2117/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 2016/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 1915/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 1814/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 1713/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 1612/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 1511/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 1410/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 1309/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 1209/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 1107/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 1006/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 905/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 805/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 703/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 602/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 501/06/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 431/05/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 330/05/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 229/05/2016
Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn – Chap 128/05/2016

Bình luận