Yankee-kun to Megane-chan

Yankee-kun to Megane-chan

Tên khác: Đầu Gấu và Kính Cận
Tác giả: Yoshikawa Miki
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn
Ngày thêm: 27/10/2014

 
 

Chàng – 1 tên đầu gấu thích “tự kỉ” ; Nàng- 1 con lớp trưởng não không thể phẳng hơn. Dù chàng đã trốn tận trong wc nam để ko bị quấy rầy nhưng vẫn bị nàng xông thẳng vào lôi ra. Chàng buộc phải tham gia vào những trò thiểu năng của nàng và luôn phải chịu trận thay nàng. Mối tình của đôi “trai tài gái sắc” này rồi sẽ đi về đâu? Mời các bạn đón đọc~

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 20303/11/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 20203/11/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 20103/11/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 20003/11/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 19928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 19828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 19728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 19628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 19528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 19428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 19328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 19228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 19128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 19028/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 18928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 18828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 18728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 18628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 18528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 184.528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 18428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 18328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 18228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 18128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 18028/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 17928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 17828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 17728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 17628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 17528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 17428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 17328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 17228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 17128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 17028/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 16928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 16828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 16728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 16628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 16528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 16428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 16328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 16228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 16128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 16028/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 15928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 15828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 15728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 15628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 15528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 15428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 15328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 15228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 15128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 15028/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 14928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 14828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 14728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 14628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 14528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 14428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 14328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 14228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 14128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 14028/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 13928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 13828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 13728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 13628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 13528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 13428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 13328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 13228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 13128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 13028/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 12928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 12828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 127.528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 12728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 12628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 12528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 12428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 12328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 12228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 12128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 12028/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 11928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 11828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 11728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 11628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 11528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 11428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 11328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 11228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 11128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 11028/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 109.528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 10928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 10828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 10728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 10628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 10528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 10428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 10328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 10228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 10128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 10028/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 9928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 9828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 9728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 9628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 9528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 9428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 9328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 9228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 9128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 9028/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 8928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 8828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 8728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 8628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 8528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 8428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 8328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 8228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 8128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 8028/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 7928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 7828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 7728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 7628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 7528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 7428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 7328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 7228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 7128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 7028/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 6928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 6828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 6728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 6628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 6528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 6428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 6328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 6228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 6128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 6028/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 5928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 5828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 5728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 5628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 5528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 5428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 5328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 5228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 51.528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 5128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 5028/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 4928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 4828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 4728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 4628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 4528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 4428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 4328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 4228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 4128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 4028/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 3928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 3828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 3728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 3628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 3528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 3428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 3328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 3228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 3128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 3028/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 2928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 2828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 2728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 2628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 2528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 2428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 2328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 2228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 2128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 2028/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 1928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 1828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 1728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 1628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 1528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 1428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 1328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 1228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 1128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 1028/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 928/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 828/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 728/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 628/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 528/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 428/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 128/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 0.328/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 0.228/10/2014
Yankee-kun to Megane-chan – Chap 0.127/10/2014

Bình luận