Yae no Sakura

Yae no Sakura

Tên khác: Không có
Tác giả: YAMAMOTO Mutsumi, Takemura Youhei
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lost Seraph
Ngày thêm: 23/02/2015

 
 

Bộ manga dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời của Yaeko Yamamoto, là người đã vượt qua mọi rào cản về định kiến xã hội để trở thành nữ xạ thủ đầu tiên bảo vệ quê nhà Aizu…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận