#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Y Nữ Khuynh Thành - Thịnh Sủng Vương Phi

Y Nữ Khuynh Thành - Thịnh Sủng Vương Phi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Miêu Truyện
Ngày thêm: 22/03/2018

Thiếu nữ thế kỷ 21 Văn Khâm khâm bị xuyên không một cách huyết cẩu, kết quả ngày đầu tiên khi vừa mới xuyên qua đã bị ép hầu hạ, âu sầu trong mắt nam nhân cuồng tình phút chốc hóa thành tuyết trắng. Mối quan hệ với Vương gia xấu bụng càng diễn xuất càng trở nên mãnh liệt, đột nhiên phát hiện có thai nhưng không ngờ lại bị sinh non. Bất hạnh bị truy sát lưu lạc nơi dị quốc, lại trở thành một vị thần y…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 4210/09/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 4109/09/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 4008/09/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 3931/08/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 3827/08/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 3723/08/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 3620/08/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 3514/08/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 3407/08/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 3331/07/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 3226/07/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 3119/07/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 3018/07/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 2903/07/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 2825/06/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 2721/06/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 2617/06/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 2514/06/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 2410/06/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 2307/06/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 2203/06/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 2131/05/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 2027/05/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 1924/05/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 1820/05/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 1717/05/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 1613/05/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 1510/05/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 1406/05/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 1330/04/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 1226/04/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 1121/04/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 1018/04/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 915/04/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 813/04/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 708/04/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 605/04/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 502/04/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 427/03/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 325/03/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 224/03/2018
Y Nữ Khuynh Thành – Thịnh Sủng Vương Phi – Chap 122/03/2018

Bình luận