#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Ý Niệm Cùng Anh Bạc Đầu Giai Lão

Ý Niệm Cùng Anh Bạc Đầu Giai Lão

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Phong Lữ Quán
Ngày thêm: 08/07/2018

ai năm trước, Đường Tân gả cho Tiếu Thịnh Kỳ, hôn nhân không hạnh phúc, Tiếu Thịnh Kỳ đã có người mình yêu là Đường Nhiễm, nên đối với Đường Tân có vài phần gây trở ngại, áp lực vì công việc dẫn đến mắc bệnh bạch cầu, cùng lúc đó là Đường Nhiễm về nước, chấp niệm cuốn lấy Tiếu Thịnh Kỳ không buông, Đường Tân trước cái sự tình trớ trêu cũng phải buông bỏ.

Cuộc hôn nhân bấp bênh cuối cùng cũng kết thúc…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng