#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Y Hậu Lệ Thiên

Y Hậu Lệ Thiên

Tên khác: Y Hậu Lệ Thiên: Thần Y Đích Nữ Thật Hung Dữ
Tác giả: AMBER
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ocumeo.com
Ngày thêm: 03/04/2020

Kiếp trước một tấm thật lòng cho chó ăn, cuối cùng chết thảm ở chuồng heo tuyết rơi khắp trời! Nhưng sống lại quay về, Thượng Thanh Ảnh quyết định, những kẻ đã từng chèn ép bắt nạt làm nhục nàng, nàng sẽ không bỏ qua cho kẻ nào cả!

Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 8701/12/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 8625/11/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 8524/11/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 8417/11/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 8316/11/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 8212/11/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 8104/11/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 8003/11/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 7901/11/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 7827/10/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 7726/10/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 7625/10/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 7524/10/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 7423/10/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 7322/10/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 7221/10/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 7120/10/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 7027/09/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 6920/09/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 6813/09/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 6708/09/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 6606/09/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 6525/08/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 6424/08/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 6324/08/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 6223/08/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 6122/08/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 6022/08/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 5922/08/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 5822/08/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 5720/08/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 5617/08/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 5516/08/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 5414/08/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 5306/08/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 5230/07/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 5129/07/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 5028/07/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 4927/07/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 4826/07/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 4723/07/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 4622/07/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 4519/07/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 4410/07/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 4307/07/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 4205/07/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 4104/07/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 4030/06/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 3922/06/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 3821/06/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 3718/06/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 3615/06/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 3513/06/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 3412/06/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 3307/06/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 3206/06/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 3103/06/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 3031/05/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 2930/05/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 2829/05/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 2725/05/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 2624/05/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 2520/05/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 2419/05/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 2319/05/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 2219/05/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 2115/05/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 2010/05/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 1906/05/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 1804/05/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 1702/05/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 1601/05/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 1526/04/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 1425/04/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 1322/04/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 1219/04/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 1119/04/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 1017/04/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 916/04/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 816/04/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 712/04/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 611/04/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 510/04/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 406/04/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 305/04/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 204/04/2020
Y Hậu Lệ Thiên – Chap 103/04/2020

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng