Xích Yêu

Xích Yêu

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: •• Thiên Hồ 天湖 ••
Ngày thêm: 07/07/2016

 
 

Xích: nghĩa là xiềng xích.
Yêu : yêu quái
Tựa đề mang một chút gì đó huyền ảo, một sự trói buộc xích và yêu, một hồi câu chuyện và ý nghĩa của việc bảo vệ…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Xích Yêu – Chap 415/07/2016
Xích Yêu – Chap 311/07/2016
Xích Yêu – Chap 207/07/2016
Xích Yêu – Chap 107/07/2016

Bình luận