#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Xích Hoàng Truyền Kỳ

Xích Hoàng Truyền Kỳ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 30/11/2015

Trong 1 hồi cố sự, một cậu bé mười tuổi thiên tài cùng với sao băng xuyên tới mộng ảo thế giới, ở nơi này, cậu gặp ải nhân tộc am hiểu luyện khí, bằng vào kinh người năng lực, khắc khổ tu tập, nhanh chóng trưởng thành,  không chỉ học xong kỹ thuật rèn luyện kim siêu việt của ải nhân tộc, tự sáng tạo vũ khí cho riêng mình. Những tưởng cuộc sống tươi đẹp cứ tiếp tục, nhưng một ngày, một đám người mang theo dục vọng tới…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 10015/04/2020
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 9907/03/2020
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 9802/02/2020
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 9731/01/2020
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 9630/11/2019
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 9513/11/2019
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 9420/09/2019
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 9304/09/2019
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 9204/09/2019
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 9121/07/2019
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 9021/07/2019
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 8921/04/2019
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 8823/01/2019
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 8710/12/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 8602/12/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 8521/10/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 8401/09/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 8317/08/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 8203/08/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 8120/07/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 8006/07/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 7923/06/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 7817/06/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 7713/06/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 7622/05/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 7505/05/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 7403/05/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 7326/04/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 7222/04/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 7117/04/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 7014/04/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 6903/04/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 6828/03/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 6724/02/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 6621/01/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 6516/01/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 6408/01/2018
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 6313/12/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 6208/12/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 6122/11/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 6011/11/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 5903/11/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 5828/10/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 57.525/10/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 5716/10/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 5619/09/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 5531/08/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 5424/08/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 5328/07/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 5218/07/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 5129/06/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 5001/06/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 4924/05/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 4802/05/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 4703/04/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 4604/03/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 4511/02/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 4404/01/2017
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 4313/12/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 4229/11/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 4123/11/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 4017/11/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 3913/11/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 3808/11/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 3705/11/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 3601/11/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 3501/11/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 3430/10/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 3322/10/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 3218/10/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 3112/10/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 3004/10/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 2901/10/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 2821/09/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 2718/09/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 2619/08/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 2515/08/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 2407/07/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 2307/07/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 2201/07/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 2129/06/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 2028/06/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 1923/06/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 1815/06/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 1713/06/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 1612/06/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 1508/06/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 1403/06/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 1301/06/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 1230/05/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 1129/05/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 1026/05/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 925/05/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 819/04/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 703/04/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 622/03/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 517/02/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 414/01/2016
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 330/12/2015
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 229/12/2015
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 1.528/12/2015
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 106/12/2015
Xích Hoàng Truyền Kỳ – Chap 030/11/2015

Bình luận