World Trigger

World Trigger

Tên khác: Không có
Tác giả: Ashihara Daisuke
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn
Ngày thêm: 02/09/2014

 
 

Một ấn phẩm mới trong năm 2013!

Một thành phố đã mở cánh cổng đi vào thế giới song song… Từ thế giới bên kia cánh cổng, bọn xâm lược NAVER đã tiến vào gây náo động thành phố…

Để bảo vệ cuộc sống của mọi người…. Một tổ chức đã được thành lập mang tên BORDER (Biên giới), thành viên của BORDER là những người mang sức mạnh TRIGGER

Họ sẽ làm gì để bảo vệ thành phố của mình?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
World Trigger – Chap 16405/11/2016
World Trigger – Chap 16330/10/2016
World Trigger – Chap 16223/10/2016
World Trigger – Chap 16116/10/2016
World Trigger – Chap 16012/10/2016
World Trigger – Chap 15925/09/2016
World Trigger – Chap 15816/09/2016
World Trigger – Chap 15714/09/2016
World Trigger – Chap 15614/09/2016
World Trigger – Chap 15514/09/2016
World Trigger – Chap 15414/09/2016
World Trigger – Chap 15310/09/2016
World Trigger – Chap 15208/09/2016
World Trigger – Chap 15124/07/2016
World Trigger – Chap 15015/07/2016
World Trigger – Chap 14913/07/2016
World Trigger – Chap 14810/07/2016
World Trigger – Chap 14709/07/2016
World Trigger – Chap 14609/07/2016
World Trigger – Chap 14509/07/2016
World Trigger – Chap 14409/07/2016
World Trigger – Chap 14314/05/2016
World Trigger – Chap 14214/05/2016
World Trigger – Chap 14114/05/2016
World Trigger – Chap 14014/05/2016
World Trigger – Chap 13914/05/2016
World Trigger – Chap 13814/05/2016
World Trigger – Chap 137.514/05/2016
World Trigger – Chap 13714/05/2016
World Trigger – Chap 13614/05/2016
World Trigger – Chap 13514/05/2016
World Trigger – Chap 13414/05/2016
World Trigger – Chap 13314/05/2016
World Trigger – Chap 13214/05/2016
World Trigger – Chap 13114/05/2016
World Trigger – Chap 13014/05/2016
World Trigger – Chap 12914/05/2016
World Trigger – Chap 12814/05/2016
World Trigger – Chap 12714/05/2016
World Trigger – Chap 12614/05/2016
World Trigger – Chap 12514/05/2016
World Trigger – Chap 12414/05/2016
World Trigger – Chap 12314/05/2016
World Trigger – Chap 12214/05/2016
World Trigger – Chap 12114/05/2016
World Trigger – Chap 12014/05/2016
World Trigger – Chap 11914/05/2016
World Trigger – Chap 11814/05/2016
World Trigger – Chap 11714/05/2016
World Trigger – Chap 11614/05/2016
World Trigger – Chap 11514/05/2016
World Trigger – Chap 11414/05/2016
World Trigger – Chap 11314/05/2016
World Trigger – Chap 11214/05/2016
World Trigger – Chap 11114/05/2016
World Trigger – Chap 11014/05/2016
World Trigger – Chap 10914/05/2016
World Trigger – Chap 10814/05/2016
World Trigger – Chap 10714/05/2016
World Trigger – Chap 10614/05/2016
World Trigger – Chap 10514/05/2016
World Trigger – Chap 10414/05/2016
World Trigger – Chap 10314/05/2016
World Trigger – Chap 10214/05/2016
World Trigger – Chap 10114/05/2016
World Trigger – Chap 10014/05/2016
World Trigger – Chap 9914/05/2016
World Trigger – Chap 9814/05/2016
World Trigger – Chap 9714/05/2016
World Trigger – Chap 9614/05/2016
World Trigger – Chap 9514/05/2016
World Trigger – Chap 9414/05/2016
World Trigger – Chap 9314/05/2016
World Trigger – Chap 9214/05/2016
World Trigger – Chap 9114/05/2016
World Trigger – Chap 9014/05/2016
World Trigger – Chap 8914/05/2016
World Trigger – Chap 8814/05/2016
World Trigger – Chap 8714/05/2016
World Trigger – Chap 8614/05/2016
World Trigger – Chap 8514/05/2016
World Trigger – Chap 8414/05/2016
World Trigger – Chap 8314/05/2016
World Trigger – Chap 8214/05/2016
World Trigger – Chap 8114/05/2016
World Trigger – Chap 8014/05/2016
World Trigger – Chap 7914/05/2016
World Trigger – Chap 7814/05/2016
World Trigger – Chap 7714/05/2016
World Trigger – Chap 7614/05/2016
World Trigger – Chap 7514/05/2016
World Trigger – Chap 7414/05/2016
World Trigger – Chap 7314/05/2016
World Trigger – Chap 7214/05/2016
World Trigger – Chap 7114/05/2016
World Trigger – Chap 7014/05/2016
World Trigger – Chap 6914/05/2016
World Trigger – Chap 6814/05/2016
World Trigger – Chap 6714/05/2016
World Trigger – Chap 6614/05/2016
World Trigger – Chap 6514/05/2016
World Trigger – Chap 6414/05/2016
World Trigger – Chap 6314/05/2016
World Trigger – Chap 6214/05/2016
World Trigger – Chap 6114/05/2016
World Trigger – Chap 6014/05/2016
World Trigger – Chap 5914/05/2016
World Trigger – Chap 5814/05/2016
World Trigger – Chap 5714/05/2016
World Trigger – Chap 5614/05/2016
World Trigger – Chap 5502/09/2014
World Trigger – Chap 5402/09/2014
World Trigger – Chap 5302/09/2014
World Trigger – Chap 5202/09/2014
World Trigger – Chap 5102/09/2014
World Trigger – Chap 5002/09/2014
World Trigger – Chap 4902/09/2014
World Trigger – Chap 4802/09/2014
World Trigger – Chap 4702/09/2014
World Trigger – Chap 4602/09/2014
World Trigger – Chap 4502/09/2014
World Trigger – Chap 4402/09/2014
World Trigger – Chap 4302/09/2014
World Trigger – Chap 4202/09/2014
World Trigger – Chap 4102/09/2014
World Trigger – Chap 4002/09/2014
World Trigger – Chap 3902/09/2014
World Trigger – Chap 3802/09/2014
World Trigger – Chap 3702/09/2014
World Trigger – Chap 3602/09/2014
World Trigger – Chap 3502/09/2014
World Trigger – Chap 3402/09/2014
World Trigger – Chap 3302/09/2014
World Trigger – Chap 3202/09/2014
World Trigger – Chap 3102/09/2014
World Trigger – Chap 3002/09/2014
World Trigger – Chap 2902/09/2014
World Trigger – Chap 2802/09/2014
World Trigger – Chap 2702/09/2014
World Trigger – Chap 2602/09/2014
World Trigger – Chap 2502/09/2014
World Trigger – Chap 2402/09/2014
World Trigger – Chap 2302/09/2014
World Trigger – Chap 2202/09/2014
World Trigger – Chap 2102/09/2014
World Trigger – Chap 2002/09/2014
World Trigger – Chap 1902/09/2014
World Trigger – Chap 1802/09/2014
World Trigger – Chap 1702/09/2014
World Trigger – Chap 1602/09/2014
World Trigger – Chap 1502/09/2014
World Trigger – Chap 1402/09/2014
World Trigger – Chap 1302/09/2014
World Trigger – Chap 1202/09/2014
World Trigger – Chap 1102/09/2014
World Trigger – Chap 1002/09/2014
World Trigger – Chap 902/09/2014
World Trigger – Chap 802/09/2014
World Trigger – Chap 702/09/2014
World Trigger – Chap 602/09/2014
World Trigger – Chap 502/09/2014
World Trigger – Chap 402/09/2014
World Trigger – Chap 302/09/2014
World Trigger – Chap 202/09/2014
World Trigger – Chap 102/09/2014

Bình luận