Weiss Side B

Weiss Side B

Tên khác: Không có
Tác giả: Koyasu Takehito
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Tạm ngưng
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 08/07/2014

 
 

Đây là câu chuyện tiếp theo của truyện Weiss Kreuz. Khi Aya và Ken là thành viên hội sát thủ …

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Weiss Side B – Chap 211/07/2014
Weiss Side B – Chap 108/07/2014

Bình luận