Weiss Kreuz

Weiss Kreuz

Tên khác: An Assassin and White Shaman, Knight Hunters, Weiß Kreuz, White Cross
Tác giả: Koyasu Takehito, Tsuchiya Kyouko
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 03/07/2014

 
 

“WeiB”- Đó là những người phát xét và trừng phạt những tên tội phạm tàn bạo. Những người nằm ngoài vòng pháp luật và che giấu mình trong thế giới của bóng tối ….

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

Bình luận