Wake Up Deadman 2

Wake Up Deadman 2

Tên khác: Không có
Tác giả: Kim Yong Hwan
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 25/02/2015

 
 

Phần tiếp theo của Wake Up Deadman.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Wake Up Deadman 2 – Chap 025/02/2015

Bình luận