Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Tên khác: Không có
Tác giả: Kim Gia, Vân Đóa
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: sophongquoc
Ngày thêm: 16/04/2017

 

Bị chị gái hạ dược ném vào khách sạn, trời đưa đất đẩy lại mang thai Vương tử Điện Hạ? Bị ép phải phá bỏ nên buộc phải trốn mất dạng, mặc dù ngay cả khuôn mặt người đàn ông ấy cũng không thấy rõ, nhưng không ngờ tới Vương tử Điện Hạ treo giải thưởng một trăm vạn với ý đồ truy nã “Nghi phạm” ! Cô mèo hoang lần này xem cô tính trốn như thế nào…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 4818/02/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 4713/02/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 4606/02/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 4521/01/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 4424/12/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 4317/12/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 4210/12/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 4103/12/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 4026/11/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3919/11/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3815/11/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3704/11/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3601/11/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3531/10/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3424/10/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3322/10/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3217/10/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3116/10/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3015/10/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2914/10/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2808/10/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2703/10/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2618/09/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2511/09/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2407/09/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2305/09/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2202/09/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2115/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2014/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1913/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1813/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1712/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1608/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1507/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1406/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1304/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1204/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1103/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1031/07/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 930/07/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 830/07/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 730/07/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 630/07/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 530/07/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 430/07/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 330/07/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 230/07/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 116/04/2017

Bình luận

Tết 2018