#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Tên khác: Không có
Tác giả: Kim Gia, Vân Đóa
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: sophongquoc
Ngày thêm: 16/04/2017

Bị chị gái hạ dược ném vào khách sạn, trời đưa đất đẩy lại mang thai Vương tử Điện Hạ? Bị ép phải phá bỏ nên buộc phải trốn mất dạng, mặc dù ngay cả khuôn mặt người đàn ông ấy cũng không thấy rõ, nhưng không ngờ tới Vương tử Điện Hạ treo giải thưởng một trăm vạn với ý đồ truy nã “Nghi phạm” ! Cô mèo hoang lần này xem cô tính trốn như thế nào…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 18419/02/2020
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 18313/02/2020
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 18212/02/2020
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 18109/02/2020
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 18005/02/2020
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 17903/02/2020
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 17830/01/2020
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 17722/01/2020
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 17621/01/2020
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 17519/01/2020
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 17417/01/2020
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 17315/01/2020
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 17211/01/2020
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 17108/01/2020
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 17005/01/2020
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 16929/12/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 16828/12/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 16724/12/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 16621/12/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 16520/12/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 16418/12/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 16315/12/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 16208/12/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 16107/12/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 16004/12/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 15902/12/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 15830/11/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 15726/11/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 15624/11/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 15520/11/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 15417/11/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 15312/11/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 15209/11/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 15106/11/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 15003/11/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 14930/10/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 14828/10/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 14720/10/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 14616/10/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 14513/10/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 14410/10/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 14322/09/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 14218/09/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 14117/09/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 14011/09/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 13910/09/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 13809/09/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 13706/09/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 13604/09/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 13503/09/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 13426/08/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 13322/08/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 13221/08/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 13119/08/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 13018/08/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 12913/08/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 12808/08/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 12707/08/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 12604/08/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 12502/08/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 12401/08/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 12327/07/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 12226/07/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 12120/07/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 12012/07/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 11904/07/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 11827/06/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 11721/06/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 11614/06/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 11512/06/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 11409/06/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 11302/06/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 11226/05/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 11125/05/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 11022/05/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 10919/05/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 10823/04/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 10721/03/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 10624/02/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 10520/02/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 10417/02/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 10312/02/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 10203/02/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 10103/02/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 10027/01/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 9916/01/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 9814/01/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 9709/01/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 9606/01/2019
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 9523/12/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 9412/12/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 9325/11/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 9218/11/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 9114/11/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 9011/11/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 8907/11/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 8804/11/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 8728/10/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 8624/10/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 8521/10/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 8417/10/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 8314/10/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 8210/10/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 8107/10/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 8030/09/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 7923/09/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 7817/09/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 7711/09/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 7608/09/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 7529/08/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 7426/08/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 7325/08/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 7221/08/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 7118/08/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 7015/08/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 6907/08/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 6806/08/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 6726/07/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 6611/07/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 6526/06/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 6417/06/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 6309/06/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 6228/05/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 6120/05/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 6013/05/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 5906/05/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 5829/04/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 5722/04/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 5615/04/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 5508/04/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 5401/04/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 5325/03/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 5218/03/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 5111/03/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 5005/03/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 4925/02/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 4818/02/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 4713/02/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 4606/02/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 4521/01/2018
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 4424/12/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 4317/12/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 4210/12/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 4103/12/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 4026/11/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3919/11/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3815/11/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3704/11/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3601/11/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3531/10/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3424/10/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3322/10/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3217/10/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3116/10/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 3015/10/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2914/10/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2808/10/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2703/10/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2618/09/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2511/09/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2407/09/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2305/09/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2202/09/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2115/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 2014/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1913/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1813/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1712/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1608/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1507/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1406/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1304/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1204/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1103/08/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 1031/07/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 930/07/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 830/07/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 730/07/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 630/07/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 530/07/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 430/07/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 330/07/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 230/07/2017
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối – Chap 116/04/2017

Bình luận