#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc

Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Ngôn Phong
Ngày thêm: 07/07/2017

Vương tử cao quý lưu lạc tha hương dân gian, sinh hoạt bức bách trở thành nô bộc, châm biếm nhiều lần, vương tử trở thành ếch! Cô bé lọ lem lạc quan thiện lương (còn có hoa si?!) vương tử ấm áp nội tâm đóng băng.

Sự thích thú oan gia cao điềm gặp nhau, chó tàn bạo ngày thường lấy chọc ghẹo làm hứng thú! Ba kỵ sĩ một trò vui, cùng vương tử bước trên con đường phục quốc, xem thử vương tử làm sao quân lâm thiên hạ, xem thử cô bé lọ lem trong tình yêu làm sao chống lại.

Ghé thăm Ngôn Phong để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 16005/12/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 15903/12/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 15830/11/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 15727/11/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 15625/11/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 15521/11/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 15420/11/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 15317/11/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 15216/11/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 15111/11/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 15010/11/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 14905/11/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 14804/11/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 14702/11/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 14601/11/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 14530/10/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 14429/10/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 14222/10/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 14121/10/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 14007/10/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 13905/10/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 13820/09/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 13712/09/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 13603/09/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 13430/08/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 13324/08/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 13221/08/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 13118/08/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 13021/07/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 12920/07/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 12714/07/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 12608/07/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 12504/07/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 12404/07/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 12304/07/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 12204/07/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 12104/07/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 12029/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 11929/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 11829/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 11729/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 11629/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 11527/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 11427/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 11327/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 11227/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 11127/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 11026/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 10926/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 10826/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 10726/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 10626/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 10524/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 10424/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 10321/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 10216/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 10115/06/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 10026/05/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 9919/05/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 9804/05/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 9728/04/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 9620/04/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 9412/04/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 9306/04/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 9230/03/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 9125/03/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 9014/03/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 8908/03/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 8808/03/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 8708/03/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 8608/03/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 8501/03/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 8401/03/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 8315/02/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 8208/02/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 8125/01/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 8018/01/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 7906/01/2020
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 7826/12/2019
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 7713/12/2019
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 7603/12/2019
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 7517/11/2019
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 7404/11/2019
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 7311/10/2019
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 7227/02/2019
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 7123/02/2019
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 7020/02/2019
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 6915/02/2019
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 6807/02/2019
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 6704/02/2019
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 6631/01/2019
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 6524/01/2019
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 6416/01/2019
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 6308/01/2019
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 6201/12/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 6124/11/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 6018/11/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 5916/11/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 5811/11/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 5731/10/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 5626/10/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 5521/10/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 5413/10/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 5309/10/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 5228/09/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 5115/09/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 5010/09/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 4920/08/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 4813/08/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 4704/08/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 4629/07/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 4518/07/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 4422/05/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 4319/05/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 4221/04/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 4119/04/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 4016/04/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 3919/03/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 3818/03/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 3713/02/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 3612/02/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 3511/02/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 3401/02/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 3319/01/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 3214/01/2018
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 3128/12/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 3024/12/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 2921/12/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 2818/12/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 2716/12/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 2613/12/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 2512/12/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 2407/12/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 2303/12/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 2201/12/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 2129/11/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 2021/11/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 1918/11/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 1817/11/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 1715/11/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 1611/11/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 1509/11/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 1407/11/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 1304/11/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 1203/11/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 1124/10/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 1026/09/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 918/08/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 818/08/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 723/07/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 623/07/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 513/07/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 413/07/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 308/07/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 208/07/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 1.207/07/2017
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc – Chap 1.107/07/2017

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng