Vương Phong Lôi 2

Vương Phong Lôi 2

Tên khác: Không có
Tác giả: Hoàng Ngọc Lang
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: comicvn.net
Ngày thêm: 27/05/2014

 
 

Vương Phong Lôi sau khi giết kiếm yên báo thù cho Hồ Cầm. Đầu quân cho Bạch Liên Giáo làm nguyệt thánh sư. Chính lúc này, Đông Phương Chấn Long bị biến mất không biết nguyên nhân, chỉ biết y ở La Sát Giáo. Vì nguyên nhân này Vương Phong Lôi được cử đến La Sát Giáo để đòi người, chỉ là lúc này giáo chủ của La Sát Giáo không còn là Hỏa Vân Tà Thần nữa mà là 1 trong Long Hổ Tam Hoàng – Thạch Hắc Long. Huynh đệ tương tranh bắt đầu.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Vương Phong Lôi 2 – Chap 4827/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 4727/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 4627/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 4527/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 4427/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 4327/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 4227/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 4127/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 4027/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 3927/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 3827/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 3727/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 3627/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 3527/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 3427/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 3327/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 3227/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 3127/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 3027/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 2927/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 2827/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 2727/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 2627/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 2527/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 2427/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 2327/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 2227/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 2127/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 2027/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 1927/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 1827/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 1727/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 1627/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 1527/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 1427/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 1327/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 1227/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 1127/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 1027/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 927/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 827/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 727/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 627/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 527/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 427/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 327/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 227/05/2014
Vương Phong Lôi 2 – Chap 127/05/2014

Bình luận