#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Vương Phi Thật Uy Vũ

Vương Phi Thật Uy Vũ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: NTruyen.info
Ngày thêm: 23/03/2019

Hồ vương Thanh Khâu đời thứ 314 Tô Tuyết Thâm, nỗ lực tu hành muốn thoát khỏi cốt yêu có được tiên duyên, ai mà ngờ được đến thời kiếp một đạo tâm hỏa cuối cùng, lại bị Cùng Kì tung hoành ngang dọc luôn thèm muốn bản thân nhưng lại bị từ chối nhiều lần hãm hại, xém chút nữa thân tử đạo vong, trên đường trốn chạy gặp được người có long khí lại bị tân nương đào hôn vương gia bệnh nhược yếu đuối, bởi vì trên người y có long khí có thể giúp tu luyện hồi phục công lực nên không thể không đồng ý làm Vương phi thế thân.

Một người là Vương gia bệnh nhược yếu đuối phúc hắc, một là thế thân lòng dạ ở trên mây. Đằng sau nhiều lần bị đào hôn là bí mật gì đây? Vương gia làm thế nào để làm hồ ly một lòng tu tiên động lòng trần đây?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 5225/03/2020
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 5124/03/2020
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 5012/03/2020
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 4910/03/2020
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 4801/03/2020
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 4721/02/2020
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 4619/02/2020
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 4514/02/2020
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 4413/02/2020
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 4327/01/2020
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 4221/01/2020
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 4111/01/2020
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 4006/01/2020
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 39.229/12/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 39.127/12/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 3818/12/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 37.213/12/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 37.110/12/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 36.201/12/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 36.130/11/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 35.221/11/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 35.120/11/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 34.217/11/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 34.115/11/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 33.209/11/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 33.107/11/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 32.226/10/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 32.125/10/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 31.219/10/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 31.117/10/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 30.205/10/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 30.103/10/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 29.228/09/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 29.127/09/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 28.219/09/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 28.117/09/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 27.213/09/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 27.113/09/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 26.210/09/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 26.109/09/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 25.221/08/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 25.120/08/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 24.223/07/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 24.122/07/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 23.218/07/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 23.117/07/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 22.213/07/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 22.112/07/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 21.230/06/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 21.129/06/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 20.227/06/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 20.126/06/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 19.218/06/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 19.117/06/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 18.210/06/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 18.109/06/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 17.203/06/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 17.102/06/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 16.229/05/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 16.128/05/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 15.225/05/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 15.124/05/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 14.216/05/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 14.115/05/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 13.206/05/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 13.104/05/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 12.204/05/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 12.103/05/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 1127/04/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 10.223/04/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 10.122/04/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 9.220/04/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 9.118/04/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 8.217/04/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 8.116/04/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 715/04/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 610/04/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 5.208/04/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 5.106/04/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 4.205/04/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 4.104/04/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 3.201/04/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 3.131/03/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 2.228/03/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 2.127/03/2019
Vương Phi Thật Uy Vũ – Chap 123/03/2019

Bình luận