#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Vương Phi - Âm Động Thiên Hạ

Vương Phi - Âm Động Thiên Hạ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Thiên Băng Team
Ngày thêm: 10/06/2019

Mỹ nữ điều tra viên hiện đại Phương Tiểu Vũ bị nghi phạm phản thôi miên nên hồn xuyên việt về cổ đại, điều đầu tiên phải làm là sang địch quốc làm vương phi hòa thân. Sau khi trải qua cuộc phản loạn trong nước, bị kẻ địch sát hại, mỹ nam giúp đỡ, cuối cùng cô cũng có thể thuận lợi hoàn thành hôn lễ…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 4313/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 4211/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 4111/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 4010/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 3910/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 3810/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 3710/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 3610/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 3510/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 3410/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 3310/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 3210/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 3110/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 3010/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 2910/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 2810/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 2710/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 2610/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 2510/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 2410/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 2310/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 2210/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 2110/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 2010/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 1910/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 1810/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 1710/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 1610/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 1510/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 1410/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 1310/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 1210/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 1110/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 1010/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 910/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 810/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 710/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 610/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 510/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 410/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 310/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 210/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 110/06/2019
Vương Phi – Âm Động Thiên Hạ – Chap 010/06/2019

Bình luận