Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi

Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 18/01/2018

 

Trong một cuộc chiến, một nữ quân y thời hiện đại không may xuyên về cơ thể của một tiểu thư ngốc ở vương phủ cổ đại. Cái gì?! Lại gặp một vị vương gia ngốc?!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 2418/02/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 2317/02/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 2215/02/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 2114/02/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 2013/02/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 1912/02/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 1811/02/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 1710/02/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 1609/02/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 1508/02/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 1406/02/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 1305/02/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 1203/02/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 1101/02/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 1031/01/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 930/01/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 828/01/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 727/01/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 626/01/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 524/01/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 423/01/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 322/01/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 221/01/2018
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi – Chap 118/01/2018

Bình luận

Tết 2018