#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Vương Gia! Không Nên A!

Vương Gia! Không Nên A!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong, Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenv1.com, ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 28/09/2016

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng.

Ps: Hòa thân ở đây là việc kết hôn (của các thành viên hoàng tộc) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21920/09/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21816/09/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21713/09/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21609/09/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21506/09/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21404/09/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21330/08/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21225/08/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21123/08/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21020/08/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20913/08/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20805/08/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20702/08/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20627/07/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20524/07/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20421/07/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20318/07/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20213/07/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20110/07/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20005/07/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19902/07/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19829/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19723/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19621/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19517/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19413/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19310/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19207/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19103/06/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19031/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18925/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18820/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18717/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18611/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18504/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18402/05/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18330/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18223/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18118/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18016/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17913/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17809/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17707/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17601/04/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17525/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17421/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17317/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17213/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17112/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17011/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16907/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16805/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16703/03/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16627/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16523/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16421/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16319/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16214/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16112/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16010/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15909/02/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15829/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15727/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15624/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15520/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15414/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15310/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15207/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15104/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15003/01/2019
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14931/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14829/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14728/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14628/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14526/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14425/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14324/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14223/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14123/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14022/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13921/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13820/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13717/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13611/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13509/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13406/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13305/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13203/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13102/12/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13030/11/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12929/11/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12828/11/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12727/11/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12626/11/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12524/11/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12422/11/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12321/11/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12220/11/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12119/11/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12017/11/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11912/11/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11810/11/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11707/11/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11605/11/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11502/11/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11401/11/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11329/10/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11225/10/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11123/10/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11022/10/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10917/10/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10806/10/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10705/10/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10602/10/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10529/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10428/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10326/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10225/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10123/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10022/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9921/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9820/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9719/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9618/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9517/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9415/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9314/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9213/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9112/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9010/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8909/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8808/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8707/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8605/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8504/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8403/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8302/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8201/09/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8130/08/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8028/08/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7926/08/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7826/08/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7726/08/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7625/08/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7525/08/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7410/08/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7329/07/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7228/07/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7127/07/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7025/07/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6924/07/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6823/07/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6720/07/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6619/07/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6514/07/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6412/07/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6306/07/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6205/07/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6127/05/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6024/05/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5916/05/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5812/05/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5707/05/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5606/05/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5505/05/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5430/04/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5324/04/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5221/04/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5130/03/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5008/03/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4906/03/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4805/03/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4722/02/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4620/02/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4510/02/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4408/02/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4304/02/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4230/01/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4126/01/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4023/01/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3917/01/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3815/01/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3711/01/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3608/01/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3503/01/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3402/01/2018
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3331/12/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3229/12/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3108/11/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3004/11/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2910/08/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2808/08/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2728/06/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2627/06/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2501/05/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2430/04/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2328/04/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2227/04/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2126/04/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2026/03/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1925/03/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1817/01/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1709/01/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1604/01/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1503/01/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1401/01/2017
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1328/12/2016
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1205/12/2016
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1126/11/2016
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1021/11/2016
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 916/11/2016
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 814/11/2016
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 730/10/2016
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 629/10/2016
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 525/10/2016
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 423/10/2016
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 309/10/2016
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 207/10/2016
Vương Gia! Không Nên A! – Chap 128/09/2016

Bình luận