#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Vương Giả Du Hí

Vương Giả Du Hí

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: dammetruyen
Ngày thêm: 08/09/2015

Đây là câu chuyện về thời đại tam quốc. Như cá và nước, khác biệt nhưng gắn bó, mưu sĩ và dũng tướng, những kẻ cầm binh trên chiến trường. Bí mật nào phía sau tài năng của họ? Một tác phẩm vô cùng đặc sắc lấy bối cảnh tam quốc diễn nghĩa, với nhân vật chính, Quách Gia, vị mưu sĩ tài ba của Tào Tháo.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng