Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

Tên khác: Không có
Tác giả: Ám Ma Sư
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 01/05/2017

 

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Võ Thần Chúa Tể – Chap 9618/02/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 9508/02/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 9403/02/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 9331/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 9226/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 9124/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 9021/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8918/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8812/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8710/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8608/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8505/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8401/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8328/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8225/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8120/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8017/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7915/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7812/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7710/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7608/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7506/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7403/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7301/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7229/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7128/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7026/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6925/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6824/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6722/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6620/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6519/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6416/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6313/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6211/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6110/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6008/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5903/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5802/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5725/10/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5624/10/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5524/10/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5417/10/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5313/10/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5207/10/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5105/10/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5003/10/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4901/10/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4825/09/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4722/09/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4618/09/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4516/09/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4413/09/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4311/09/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4203/09/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4101/09/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4030/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3926/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3822/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3720/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3618/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3515/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3413/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3309/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3205/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3102/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3031/07/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2929/07/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2826/07/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2724/07/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2621/07/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2519/07/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2426/06/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2324/06/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2222/06/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2104/06/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2003/06/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1929/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1828/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1723/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1622/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1513/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1412/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1311/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1210/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1110/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1009/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 906/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 806/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 705/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 604/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 502/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 401/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 301/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 201/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 101/05/2017

Bình luận

Tết 2018