#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

Tên khác: Không có
Tác giả: Ám Ma Sư
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 01/05/2017

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Võ Thần Chúa Tể – Chap 34011/02/2020
Võ Thần Chúa Tể – Chap 33901/02/2020
Võ Thần Chúa Tể – Chap 33828/01/2020
Võ Thần Chúa Tể – Chap 33716/01/2020
Võ Thần Chúa Tể – Chap 33609/01/2020
Võ Thần Chúa Tể – Chap 33527/12/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 33419/12/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 33314/12/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 33208/12/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 33127/11/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 33017/11/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 32904/11/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 32802/11/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 32702/11/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 32627/10/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 32521/10/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 32421/10/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 32315/10/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 32210/10/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 32106/10/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 32003/10/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 31928/09/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 31826/09/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 31724/09/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 31622/09/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 31522/09/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 31418/09/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 31316/09/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 31214/09/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 31112/09/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 31010/09/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 30924/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 30824/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 30724/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 30624/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 30524/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 30424/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 30324/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 30224/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 30124/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 30024/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 29924/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 29824/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 29724/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 29624/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 29524/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 29422/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 29318/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 29214/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 29105/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 29003/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 28901/08/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 28822/07/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 28720/07/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 28618/07/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 28512/07/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 28410/07/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 28308/07/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 28228/06/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 28126/06/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 28024/06/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 27918/06/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 27816/06/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 27714/06/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 27606/06/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 27504/06/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 27402/06/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 27305/05/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 27203/05/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 27101/05/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 27023/04/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 26921/04/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 26814/04/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 26712/04/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 26609/04/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 26507/04/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 26403/04/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 26301/04/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 26230/03/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 26128/03/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 26026/03/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 25924/03/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 25822/03/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 25720/03/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 25618/03/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 25516/03/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 25414/03/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 25312/03/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 25211/03/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 25108/03/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 25006/03/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 24904/03/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 24804/03/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 24728/02/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 24626/02/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 24524/02/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 24422/02/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 24320/02/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 24219/02/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 24118/02/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 24002/02/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 23931/01/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 23829/01/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 23727/01/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 23625/01/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 23523/01/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 23420/01/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 23318/01/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 23216/01/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 23114/01/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 23012/01/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 22910/01/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 22808/01/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 22706/01/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 22604/01/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 22502/01/2019
Võ Thần Chúa Tể – Chap 22431/12/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 22329/12/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 22226/12/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 22124/12/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 22022/12/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 21916/12/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 21814/12/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 21713/12/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 21610/12/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 21509/12/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 21407/12/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 21303/12/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 21202/12/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 21101/12/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 21026/11/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 20925/11/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 20824/11/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 20717/11/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 20616/11/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 20515/11/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 20411/11/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 20310/11/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 20209/11/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 20103/11/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 20002/11/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 19901/11/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 19827/10/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 19726/10/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 19625/10/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 19522/10/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 19421/10/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 19320/10/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 19214/10/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 19113/10/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 19012/10/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 18907/10/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 18806/10/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 18701/10/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 18630/09/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 18527/09/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 18426/09/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 18322/09/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 18220/09/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 18117/09/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 18016/09/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 17915/09/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 17814/09/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 17713/09/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 17612/09/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 17511/09/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 17410/09/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 17309/09/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 17205/09/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 17130/08/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 17027/08/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 16925/08/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 16824/08/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 16721/08/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 16621/08/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 16520/08/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 16419/08/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 16315/08/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 16214/08/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 16112/08/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 16012/08/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 15912/08/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 15808/08/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 15704/08/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 15631/07/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 15529/07/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 15425/07/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 15323/07/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 15221/07/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 15117/07/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 15016/07/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 14914/07/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 14812/07/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 14709/07/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 14606/07/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 14504/07/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 14402/07/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 14330/06/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 14227/06/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 14125/06/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 14023/06/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 13921/06/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 13819/06/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 13716/06/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 13614/06/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 13511/06/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 13409/06/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 13306/06/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 13202/06/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 13131/05/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 13026/05/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 12922/05/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 12818/05/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 12715/05/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 12611/05/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 12507/05/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 12404/05/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 12302/05/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 12228/04/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 12127/04/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 12025/04/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 11924/04/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 11823/04/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 11721/04/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 11618/04/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 11517/04/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 11412/04/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 11311/04/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 11207/04/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 11105/04/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 11002/04/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 10930/03/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 10828/03/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 10723/03/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 10621/03/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 10516/03/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 10412/03/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 10309/03/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 10206/03/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 10105/03/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 10002/03/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 9928/02/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 9825/02/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 9723/02/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 9618/02/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 9508/02/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 9403/02/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 9331/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 9226/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 9124/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 9021/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8918/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8812/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8710/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8608/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8505/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8401/01/2018
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8328/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8225/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8120/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 8017/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7915/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7812/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7710/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7608/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7506/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7403/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7301/12/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7229/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7128/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 7026/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6925/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6824/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6722/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6620/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6519/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6416/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6313/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6211/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6110/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 6008/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5903/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5802/11/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5725/10/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5624/10/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5524/10/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5417/10/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5313/10/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5207/10/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5105/10/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 5003/10/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4901/10/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4825/09/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4722/09/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4618/09/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4516/09/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4413/09/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4311/09/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4203/09/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4101/09/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 4030/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3926/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3822/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3720/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3618/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3515/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3413/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3309/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3205/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3102/08/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 3031/07/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2929/07/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2826/07/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2724/07/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2621/07/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2519/07/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2426/06/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2324/06/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2222/06/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2104/06/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 2003/06/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1929/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1828/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1723/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1622/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1513/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1412/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1311/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1210/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1110/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 1009/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 906/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 806/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 705/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 604/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 502/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 401/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 301/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 201/05/2017
Võ Thần Chúa Tể – Chap 101/05/2017

Bình luận