#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Võ Nghịch Cửu Thiên

Võ Nghịch Cửu Thiên

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 24/12/2018

Trong người mang huyết mạch nghịch thiên, cầm trong tay Ẩm Huyết Cuồng Kiếm, truy tìm tung tích các trưởng bối, từ thân thể củi mục nghịch cảnh mà lên. Lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, từng bước mở ra con đường vương giả cửu thiên!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 14424/05/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 14322/05/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 14220/05/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 14118/05/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 14016/05/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 13914/05/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 13812/04/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 13710/04/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 13608/04/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 13506/04/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 13404/04/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 13302/04/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 13231/03/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 13129/03/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 13027/03/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 12925/03/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 12823/03/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 12721/03/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 12619/03/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 12517/03/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 12415/03/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 12313/03/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 12211/03/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 12109/03/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 12007/03/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 11905/03/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 11803/03/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 11701/03/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 11628/02/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 11526/02/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 11424/02/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 11322/02/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 11220/02/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 11118/02/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 11016/02/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 10914/02/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 10812/02/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 10712/02/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 10608/02/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 10508/02/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 10405/02/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 10302/02/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 10231/01/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 10129/01/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 10028/01/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 9925/01/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 9825/01/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 9721/01/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 9619/01/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 9517/01/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 9415/01/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 9313/01/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 9211/01/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 9109/01/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 9007/01/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 8905/01/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 8803/01/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 8701/01/2020
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 8630/12/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 8528/12/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 8426/12/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 8324/12/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 8222/12/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 8120/12/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 8018/12/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 7916/12/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 7814/12/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 7712/12/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 7612/12/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 7508/12/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 7406/12/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 7304/12/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 7202/12/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 7130/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 7028/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6926/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6824/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6722/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6620/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6518/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6416/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6314/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6214/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6114/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6014/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5914/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5814/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5714/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5626/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5524/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5422/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5320/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5218/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5116/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5014/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4912/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4810/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4708/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4606/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4504/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4431/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4330/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4229/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4128/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4027/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3926/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3825/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3723/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3621/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3519/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3417/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3315/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3213/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3111/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3009/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2907/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2805/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2703/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2601/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2511/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2411/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2311/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2211/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2111/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2011/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1909/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1807/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1705/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1603/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1501/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1430/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1326/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1226/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1124/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1022/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 920/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 818/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 716/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 614/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 512/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 410/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 308/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 231/12/2018
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 124/12/2018

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng