#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Võ Nghịch Cửu Thiên

Võ Nghịch Cửu Thiên

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 24/12/2018

Trong người mang huyết mạch nghịch thiên, cầm trong tay Ẩm Huyết Cuồng Kiếm, truy tìm tung tích các trưởng bối, từ thân thể củi mục nghịch cảnh mà lên. Lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, từng bước mở ra con đường vương giả cửu thiên!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 7508/12/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 7406/12/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 7304/12/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 7202/12/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 7130/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 7028/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6926/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6824/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6722/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6620/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6518/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6416/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6314/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6214/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6114/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 6014/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5914/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5814/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5714/11/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5626/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5524/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5422/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5320/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5218/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5116/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 5014/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4912/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4810/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4708/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4606/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4504/05/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4431/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4330/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4229/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4128/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 4027/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3926/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3825/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3723/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3621/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3519/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3417/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3315/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3213/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3111/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 3009/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2907/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2805/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2703/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2601/03/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2511/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2411/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2311/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2211/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2111/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 2011/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1909/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1807/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1705/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1603/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1501/02/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1430/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1326/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1226/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1124/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 1022/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 920/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 818/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 716/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 614/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 512/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 410/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 308/01/2019
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 231/12/2018
Võ Nghịch Cửu Thiên – Chap 124/12/2018

Bình luận