#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Võ Động Càn Khôn

Võ Động Càn Khôn

Tên khác: Không có
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 17/05/2014

Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi.

Võ Chi Cực, phá trời xanh, động Càn Khôn!
Phân Biệt Đẳng Cấp
Thối Thể – Địa Nguyên Cảnh – Thiên Nguyên Cảnh – Nguyên Đan Cảnh – Tạo Khí Cảnh – Tạo Hình Cảnh – Tạo Hóa Cảnh – Niết Bàn Cảnh – Sinh Huyền Cảnh – Tử Huyền Cảnh – Chuyển Luân Cảnh – Luân Hồi Cảnh – Tổ Cảnh

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Võ Động Càn Khôn – Chap 12015/09/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 11912/09/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 11809/09/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 11706/09/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 11605/09/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 11504/09/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 11403/09/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 11302/09/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 11201/09/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 11131/08/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 11030/08/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 10929/08/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 10828/08/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 10727/08/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 10626/08/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 10525/08/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 10424/08/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 10313/05/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 10211/05/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 10121/02/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 10019/02/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 9917/02/2020
Võ Động Càn Khôn – Chap 9813/12/2019
Võ Động Càn Khôn – Chap 9711/12/2019
Võ Động Càn Khôn – Chap 9623/11/2019
Võ Động Càn Khôn – Chap 9512/10/2019
Võ Động Càn Khôn – Chap 9409/10/2019
Võ Động Càn Khôn – Chap 9305/10/2019
Võ Động Càn Khôn – Chap 9230/09/2019
Võ Động Càn Khôn – Chap 9131/08/2019
Võ Động Càn Khôn – Chap 9025/08/2019
Võ Động Càn Khôn – Chap 8925/08/2019
Võ Động Càn Khôn – Chap 8808/08/2019
Võ Động Càn Khôn – Chap 8713/07/2019
Võ Động Càn Khôn – Chap 8613/07/2019
Võ Động Càn Khôn – Chap 8517/06/2019
Võ Động Càn Khôn – Chap 8425/04/2019
Võ Động Càn Khôn – Chap 8315/04/2019
Võ Động Càn Khôn – Chap 8205/04/2019
Võ Động Càn Khôn – Chap 8122/01/2019
Võ Động Càn Khôn – Chap 8031/12/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 7917/12/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 7803/12/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 7726/10/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 7620/10/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 7531/08/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 7417/08/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 7304/08/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 7220/07/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 7103/07/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 7028/06/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 6921/05/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 6829/04/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 6722/04/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 6618/04/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 6510/04/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 6430/03/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 6328/02/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 6227/01/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 6108/01/2018
Võ Động Càn Khôn – Chap 6011/12/2017
Võ Động Càn Khôn – Chap 5907/11/2017
Võ Động Càn Khôn – Chap 5823/09/2017
Võ Động Càn Khôn – Chap 5729/08/2017
Võ Động Càn Khôn – Chap 5605/08/2017
Võ Động Càn Khôn – Chap 5517/07/2017
Võ Động Càn Khôn – Chap 5424/06/2017
Võ Động Càn Khôn – Chap 5311/05/2017
Võ Động Càn Khôn – Chap 5214/03/2017
Võ Động Càn Khôn – Chap 5119/01/2017
Võ Động Càn Khôn – Chap 5023/12/2016
Võ Động Càn Khôn – Chap 4906/12/2016
Võ Động Càn Khôn – Chap 4819/11/2016
Võ Động Càn Khôn – Chap 4725/10/2016
Võ Động Càn Khôn – Chap 4613/09/2016
Võ Động Càn Khôn – Chap 4512/08/2016
Võ Động Càn Khôn – Chap 4408/07/2016
Võ Động Càn Khôn – Chap 4301/07/2016
Võ Động Càn Khôn – Chap 4210/06/2016
Võ Động Càn Khôn – Chap 4110/05/2016
Võ Động Càn Khôn – Chap 4017/04/2016
Võ Động Càn Khôn – Chap 3927/03/2016
Võ Động Càn Khôn – Chap 3808/03/2016
Võ Động Càn Khôn – Chap 3710/12/2015
Võ Động Càn Khôn – Chap 3607/11/2015
Võ Động Càn Khôn – Chap 3506/10/2015
Võ Động Càn Khôn – Chap 3404/09/2015
Võ Động Càn Khôn – Chap 3313/08/2015
Võ Động Càn Khôn – Chap 3224/07/2015
Võ Động Càn Khôn – Chap 3102/07/2015
Võ Động Càn Khôn – Chap 3012/06/2015
Võ Động Càn Khôn – Chap 2902/06/2015
Võ Động Càn Khôn – Chap 2812/05/2015
Võ Động Càn Khôn – Chap 2720/04/2015
Võ Động Càn Khôn – Chap 2616/04/2015
Võ Động Càn Khôn – Chap 2511/03/2015
Võ Động Càn Khôn – Chap 2414/02/2015
Võ Động Càn Khôn – Chap 2325/01/2015
Võ Động Càn Khôn – Chap 2213/01/2015
Võ Động Càn Khôn – Chap 2127/12/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 2009/12/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 1925/11/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 1825/11/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 1729/09/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 1611/09/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 1526/08/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 1407/08/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 1322/07/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 1202/07/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 1116/06/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 1031/05/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 917/05/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 817/05/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 717/05/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 617/05/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 517/05/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 417/05/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 317/05/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 217/05/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 117/05/2014
Võ Động Càn Khôn – Chap 017/05/2014

Bình luận