Virgin Blood - Hiiro No Bansan

Virgin Blood - Hiiro No Bansan

Tên khác: Virgin Blood
Tác giả: Mitsuki Miko
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: 2S Team
Ngày thêm: 12/07/2016

 
 

Papa không phải là papa ruột… Papa là một …. Anh ấy nuôi tôi để…

(Do hình lưu chất lượng cao nên load hơi lâu các bạn kiên nhẫn nhé)

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận