Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Tên khác: Không có
Tác giả: Kiếm Du Thái Hư
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 16/02/2017

 

Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 7323/01/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 7221/01/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 7117/01/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 7014/01/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6909/01/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6807/01/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6705/01/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6631/12/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6528/12/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6424/12/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6320/12/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6217/12/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6114/12/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6010/12/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5906/12/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5803/12/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5730/11/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5626/11/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5522/11/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5419/11/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5317/11/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5212/11/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5106/11/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5003/11/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4929/10/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4823/10/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4718/10/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4615/10/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4508/10/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4404/10/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4301/10/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4223/09/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4120/09/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4016/09/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3911/09/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3808/09/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3702/09/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3628/08/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3525/08/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3420/08/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3313/08/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3210/08/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3104/08/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3028/07/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2921/07/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2814/07/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2708/07/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2601/07/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2524/06/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2416/06/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2309/06/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2202/06/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2126/05/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2019/05/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1913/05/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1808/05/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1729/04/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1621/04/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1514/04/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1408/04/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1301/04/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1227/03/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1122/03/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1018/03/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 913/03/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 805/03/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 701/03/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 626/02/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 524/02/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 421/02/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 319/02/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 217/02/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 116/02/2017

Bình luận

Tết 2018