#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên

Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên

Tên khác: Không có
Tác giả: Đinh Đông Tương
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 23/06/2017

Nữ chính Tô An Dương, sau khi thêm một cuộc tình thất bại, lại bị 2 anh đẹp trai hạ phàm lịch kiếp ngủ cùng! Ngủ xong còn không buông tha cho nàng!? Lúc hạ phàm lịch kiếp gặp phải tiểu tiên Nguyệt lão ở tuyệt thế Cô Tinh, sẽ dẫn tới tuyệt thế nhân duyên thế nào đây?

Ghé thăm Ngôn Phong để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 7422/05/2020
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 7319/05/2020
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 7216/05/2020
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 7110/05/2020
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 7002/11/2019
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 6930/10/2019
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 6817/10/2019
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 6726/09/2019
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 6610/09/2019
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 65.204/09/2019
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 65.121/08/2019
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 6415/08/2019
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 62-6307/08/2019
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 6110/01/2019
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 6002/01/2019
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 5931/12/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 5830/12/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 5702/12/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 5619/11/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 5514/11/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 53-5412/11/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 5209/11/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 5102/11/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 5025/10/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4923/10/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4821/10/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4703/10/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4630/09/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4521/09/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4419/09/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4322/08/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4219/08/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4118/08/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 4017/08/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 3901/08/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 3829/07/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 36-3713/06/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 3507/06/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 3403/06/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 3326/05/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 3222/05/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 3019/05/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2928/04/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2826/04/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2713/04/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2612/04/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2526/01/2018
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2405/12/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2301/12/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2224/11/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2120/11/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 2013/10/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1905/10/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1801/10/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1729/09/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1626/09/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1523/09/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1419/09/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1305/08/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1203/08/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1119/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 1012/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 909/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 809/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 709/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 609/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 509/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 409/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 308/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 208/07/2017
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên – Chap 123/06/2017

Bình luận