#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ
Vạn Giới Tiên Tung

Vạn Giới Tiên Tung

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 22/12/2017

 

Mỗi bông hoa là 1 thế giới, Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 12218/11/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 12117/11/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 12011/11/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 11910/11/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 11803/11/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 11702/11/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 11526/10/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 11422/10/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 11321/10/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 11214/10/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 11113/10/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 11008/10/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10901/10/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10830/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10727/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10621/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10520/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10416/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10314/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10213/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10109/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10008/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9906/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9802/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9701/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9629/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9526/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9424/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9322/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9220/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9117/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9015/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8912/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8811/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8708/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8607/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8503/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8402/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8328/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8226/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8124/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 80.522/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8021/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7919/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7817/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7714/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7612/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7510/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7408/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7306/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7204/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7102/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7001/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6929/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6827/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6726/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6624/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6522/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6419/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6317/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6212/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6109/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6007/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5904/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5803/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5731/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5629/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5525/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5424/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5323/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5221/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5116/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5015/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4913/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4812/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4711/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4610/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4508/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4404/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4303/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4201/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4127/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4025/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3921/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3820/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3719/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3616/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3513/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3411/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3309/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3205/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3103/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3002/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2929/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2826/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2724/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2622/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2520/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2418/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2316/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2212/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2109/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2006/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1904/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1801/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1724/02/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1619/02/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1509/02/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1405/02/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1301/02/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1229/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1125/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1023/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 919/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 817/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 715/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 609/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 507/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 406/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 302/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 231/12/2017
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 122/12/2017

Bình luận