#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
VIC Mobile Top
Vạn Giới Tiên Tung

Vạn Giới Tiên Tung

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 22/12/2017

Mỗi bông hoa là 1 thế giới, Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 24217/05/2020
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 24102/05/2020
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 24021/04/2020
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 23907/04/2020
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 23830/03/2020
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 23719/03/2020
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 23608/03/2020
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 23528/02/2020
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 23421/02/2020
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 23315/02/2020
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 23205/02/2020
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 23128/01/2020
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 23017/01/2020
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 22912/01/2020
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 22802/01/2020
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 22725/12/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 22618/12/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 22518/12/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 22401/12/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 22311/11/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 22205/11/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 22102/11/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 22031/10/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 21931/10/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 21823/10/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 21718/10/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 21615/10/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 21515/10/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 21406/10/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 21306/10/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 21229/09/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 21126/09/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 21020/09/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 20917/09/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 20815/09/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 20713/09/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 20611/09/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 20505/09/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 20403/09/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 20303/09/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 20226/08/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 20126/08/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 20026/08/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 19926/08/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 19826/08/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 19726/08/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 19626/08/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 19526/08/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 19426/08/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 19326/08/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 19226/08/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 19126/08/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 19026/08/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 18926/08/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 18817/08/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 18715/08/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 18609/08/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 18507/08/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 18431/07/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 18329/07/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 18221/07/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 18119/07/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 18012/07/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 17910/07/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 17805/07/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 17703/07/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 17627/06/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 17525/06/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 17420/06/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 17318/06/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 17218/06/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 17118/06/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 17004/06/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 16902/06/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 16807/05/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 16705/05/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 16627/04/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 16525/04/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 16423/04/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 16321/04/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 16218/04/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 16113/04/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 16011/04/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 15904/04/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 15802/04/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 15728/03/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 15626/03/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 15523/03/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 15421/03/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 15314/03/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 15212/03/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 15107/03/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 15005/03/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 14926/02/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 14824/02/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 14722/02/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 14620/02/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 14517/02/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 14407/02/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 14305/02/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 14229/01/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 14127/01/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 14023/01/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 13921/01/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 13816/01/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 13714/01/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 13607/01/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 13505/01/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 13401/01/2019
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 13330/12/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 13226/12/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 13124/12/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 13017/12/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 12916/12/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 12809/12/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 12708/12/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 12602/12/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 12501/12/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 12425/11/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 12324/11/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 12218/11/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 12117/11/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 12011/11/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 11910/11/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 11803/11/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 11702/11/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 11627/10/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 11526/10/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 11422/10/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 11321/10/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 11214/10/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 11113/10/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 11008/10/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10901/10/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10830/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10727/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10621/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10520/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10416/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10314/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10213/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10109/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 10008/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9906/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9802/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9701/09/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9629/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9526/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9424/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9322/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9220/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9117/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 9015/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8912/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8811/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8708/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8607/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8503/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8402/08/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8328/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8226/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8124/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 80.522/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 8021/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7919/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7817/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7714/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7612/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7510/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7408/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7306/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7204/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7102/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 7001/07/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6929/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6827/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6726/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6624/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6522/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6419/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6317/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6212/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6109/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 6007/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5904/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5803/06/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5731/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5629/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5525/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5424/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5323/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5221/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5116/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 5015/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4913/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4812/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4711/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4610/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4508/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4404/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4303/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4201/05/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4127/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 4025/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3921/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3820/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3719/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3616/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3513/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3411/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3309/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3205/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3103/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 3002/04/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2929/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2826/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2724/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2622/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2520/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2418/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2316/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2212/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2109/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 2006/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1904/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1801/03/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1724/02/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1619/02/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1509/02/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1405/02/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1301/02/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1229/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1125/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 1023/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 919/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 817/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 715/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 609/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 507/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 406/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 302/01/2018
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 231/12/2017
Vạn Giới Tiên Tung – Chap 122/12/2017

Bình luận