Vampire Kisses: Blood Relatives

Vampire Kisses: Blood Relatives

Tên khác: Không có
Tác giả: Ellen Schreiber, Elisa Kwon
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Challenger Team
Ngày thêm: 12/07/2016

 
 

Lối kiến trúc cổ thứ cuối cùng tuyệt đối- cô gái Đen nhánh và bạn trai ma cà rồng của cô ấy, Alexander, nhu cầu là sự mắc khác trong nighttime của họ- chỉ mơ mộng. Nhưng sự rắc rối tối bay lượn trên chân trời khi họ khám phá Rượu bia đó. ..

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận