#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Uy Minh Thiên Đấu

Uy Minh Thiên Đấu

Tên khác: Không có
Tác giả: Dương Cát
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 26/12/2014

Trong tâm ta, thiên địa vạn vật, chỉ mình ngươi duy nhất, vì ngươi mà duy ngã độc tôn, vì ngươi mà phá bỏ phong ấn…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng