UnOrdinary

UnOrdinary

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: CSM Team
Ngày thêm: 03/06/2016

 
 

Thế giới không bao giờ hoàn hảo cả. Chúng ta phải chấp nhận và sống với nó, để rồi một ngày chúng ta nhận ra rằng phải thay đổi thế giới này.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
UnOrdinary – Chap 5923/08/2017
UnOrdinary – Chap 5823/08/2017
UnOrdinary – Chap 5727/07/2017
UnOrdinary – Chap 5620/07/2017
UnOrdinary – Chap 5513/07/2017
UnOrdinary – Chap 5406/07/2017
UnOrdinary – Chap 5330/06/2017
UnOrdinary – Chap 5230/06/2017
UnOrdinary – Chap 5129/06/2017
UnOrdinary – Chap 5029/06/2017
UnOrdinary – Chap 4929/06/2017
UnOrdinary – Chap 4829/06/2017
UnOrdinary – Chap 4728/05/2017
UnOrdinary – Chap 4617/05/2017
UnOrdinary – Chap 4528/04/2017
UnOrdinary – Chap 4425/04/2017
UnOrdinary – Chap 4322/04/2017
UnOrdinary – Chap 4207/04/2017
UnOrdinary – Chap 4131/03/2017
UnOrdinary – Chap 4026/03/2017
UnOrdinary – Chap 3926/03/2017
UnOrdinary – Chap 3825/03/2017
UnOrdinary – Chap 3725/03/2017
UnOrdinary – Chap 3619/03/2017
UnOrdinary – Chap 3518/03/2017
UnOrdinary – Chap 3418/03/2017
UnOrdinary – Chap 3313/03/2017
UnOrdinary – Chap 3224/02/2017
UnOrdinary – Chap 3114/02/2017
UnOrdinary – Chap 3013/02/2017
UnOrdinary – Chap 2912/02/2017
UnOrdinary – Chap 2812/02/2017
UnOrdinary – Chap 2705/12/2016
UnOrdinary – Chap 2605/12/2016
UnOrdinary – Chap 2523/11/2016
UnOrdinary – Chap 2404/11/2016
UnOrdinary – Chap 2330/10/2016
UnOrdinary – Chap 2229/10/2016
UnOrdinary – Chap 2121/10/2016
UnOrdinary – Chap 2021/10/2016
UnOrdinary – Chap 1902/10/2016
UnOrdinary – Chap 1802/10/2016
UnOrdinary – Chap 1725/09/2016
UnOrdinary – Chap 1611/09/2016
UnOrdinary – Chap 1502/09/2016
UnOrdinary – Chap 1421/08/2016
UnOrdinary – Chap 1321/08/2016
UnOrdinary – Chap 1219/08/2016
UnOrdinary – Chap 1119/08/2016
UnOrdinary – Chap 1019/08/2016
UnOrdinary – Chap 919/08/2016
UnOrdinary – Chap 817/08/2016
UnOrdinary – Chap 717/08/2016
UnOrdinary – Chap 616/08/2016
UnOrdinary – Chap 516/06/2016
UnOrdinary – Chap 408/06/2016
UnOrdinary – Chap 303/06/2016
UnOrdinary – Chap 203/06/2016
UnOrdinary – Chap 103/06/2016
UnOrdinary – Chap 003/06/2016

Bình luận