#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
VIC Mobile Top
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Tên khác: Không có
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 26/05/2016

Thâm Hải Ma Thú hô hấp hình thành vĩnh viễn không dừng lại phong bạo… Dung Nham Cự Nhân bước chân huỷ diệt từng tòa thành trì… Thâm Uyên Ác Ma đều muốn xâm nhập chỗ này thế giới… Mà Thần Linh hàng lâm, hành tẩu nhân gian truyền bá hắn quang huy… Nhưng mà toàn bộ thế giới do hạ tộc đế quốc ‘Long Sơn Đế Quốc’ thống trị, đây là nhân loại đế quốc, tri thức uyên bác các chui tại trong pháp sư tháp trăm năm nghìn năm, các kỵ sĩ tuần thủ bầu trời đại địa hải dương… Tại đế quốc An Dương hành tỉnh, có một cái rất nhỏ rất tầm thường quý tộc lãnh địa, gọi —— Tuyết Ưng Lĩnh! Câu chuyện, liền từ nơi đây bắt đầu!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 4531/05/2018
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 4411/05/2018
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 4310/04/2018
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 4209/04/2018
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 4121/03/2018
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 4015/03/2018
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 3901/02/2018
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 3825/01/2018
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 3706/01/2018
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 3628/12/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 3508/12/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 3430/11/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 3309/11/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 3205/11/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 3121/10/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 3002/10/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 2923/09/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 2819/09/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 2714/08/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 2606/08/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 2513/07/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 2406/07/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 2317/06/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 2212/06/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 2117/05/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 2020/04/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 1915/04/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 1825/03/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 1719/03/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 1626/02/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 1516/02/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 1404/02/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 1312/01/2017
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 1214/12/2016
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 1119/11/2016
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 1011/11/2016
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 920/10/2016
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 815/10/2016
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 717/09/2016
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 610/09/2016
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 519/08/2016
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 412/08/2016
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 321/07/2016
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 221/07/2016
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ – Chap 126/05/2016

Bình luận