#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Tuyệt Thế Yêu Đế

Tuyệt Thế Yêu Đế

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 17/08/2018

Gọi hắn là ma, hắn nhất kiếm bình thiên, nhất khí đãng thương khung, so với tiên càng giống tiên. Nói hắn là phật, hắn đồ tận bát hoang, đúc thi sơn huyết hải, so với ma càng giống ma. Lấy huyết tẩy thân, lấy hỏa luyện cốt, bất tử bất diệt, thành tựu Hồng Mông Đại Yêu Đạo.

Thiếu niên Lâm Phong từ trong khốn cảnh quật khởi, ngẫu nhiên có được Hồng Mông Yêu chủng, trở thành Tổ Yêu duy nhất trong thiên địa.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 6203/04/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 6101/04/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 6001/04/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 5929/03/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 5827/03/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 5725/03/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 5623/03/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 5521/03/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 5410/03/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 5308/03/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 5206/03/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 5104/03/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 5009/02/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 4901/02/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 4831/01/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 4730/01/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 4629/01/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 4528/01/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 4421/01/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 4320/01/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 4219/01/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 4109/01/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 4008/01/2019
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 3927/12/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 3826/12/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 3725/12/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 3624/12/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 3523/12/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 3422/12/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 3321/12/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 3220/12/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 3119/12/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 3018/12/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 2917/12/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 2816/12/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 2715/12/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 2614/12/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 2513/12/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 2412/12/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 2329/10/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 2228/10/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 2127/10/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 2026/10/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 1925/10/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 1824/10/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 1709/10/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 1608/10/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 1526/09/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 1426/09/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 1322/09/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 1221/09/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 1120/09/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 1019/09/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 817/09/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 716/09/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 603/09/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 502/09/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 401/09/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 324/08/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 220/08/2018
Tuyệt Thế Yêu Đế – Chap 117/08/2018

Bình luận