#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Tuyệt Thế Võ Thần

Tuyệt Thế Võ Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Tịnh Vô Ngân
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 09/11/2016

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 30023/02/2020
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 29917/02/2020
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 29812/02/2020
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 29709/02/2020
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 29609/02/2020
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 29517/01/2020
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 29415/01/2020
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 29301/01/2020
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 29225/12/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 29116/12/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 29001/12/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 28929/11/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 28804/11/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 28731/10/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 28631/10/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 28522/10/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 28421/10/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 28314/10/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 28207/10/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 28103/10/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 28030/09/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 27924/09/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 27820/09/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 27717/09/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 27615/09/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 27513/09/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 27403/09/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 27303/09/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 27203/09/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 27103/09/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 27003/09/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 26903/09/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 26824/08/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 26711/08/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 26609/08/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 26507/08/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 26428/07/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 26327/07/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 26224/07/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 26111/07/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 26009/07/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 25907/07/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 25803/07/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 25729/06/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 25627/06/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 25518/06/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 25416/06/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 25314/06/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 25205/06/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 25103/06/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 25001/06/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 24902/05/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 24830/04/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 24728/04/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 24624/04/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 24522/04/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 24420/04/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 24312/04/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 24210/04/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 24108/04/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 24029/03/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 23927/03/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 23825/03/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 23718/03/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 23616/03/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 23515/03/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 23407/03/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 23305/03/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 23203/03/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 23123/02/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 23021/02/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 22918/02/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 22803/02/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 22701/02/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 22630/01/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 22524/01/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 22422/01/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 22320/01/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 22213/01/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 22111/01/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 22009/01/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 21901/01/2019
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 21830/12/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 21728/12/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 21620/12/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 21518/12/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 21416/12/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 21307/12/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 21206/12/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 21105/12/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 21028/11/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 20927/11/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 20826/11/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 20717/11/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 20612/11/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 20508/11/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 20406/11/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 20305/11/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 20204/11/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 20125/10/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 20022/10/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 19919/10/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 19816/10/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 19712/10/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 19610/10/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 19502/10/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 19428/09/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 19323/09/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 19220/09/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 19117/09/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 19014/09/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 18910/09/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 18806/09/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 18704/09/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 18630/08/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 18527/08/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 18422/08/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 18319/08/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 18219/08/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 18111/08/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 18007/08/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 17906/08/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 17802/08/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 17731/07/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 17627/07/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 17524/07/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 17421/07/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 17315/07/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 17213/07/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 17111/07/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 17007/07/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 16902/07/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 16827/06/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 16726/06/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 16624/06/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 16520/06/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 16418/06/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 16309/06/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 16207/06/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 16104/06/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 16031/05/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 15929/05/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 15827/05/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 15725/05/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 15622/05/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 15519/05/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 15415/05/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 15310/05/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 15208/05/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 15104/05/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 15028/04/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 14925/04/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 14823/04/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 14719/04/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 14612/04/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 14508/04/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 14405/04/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 14329/03/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 14226/03/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 14122/03/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 14020/03/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 13916/03/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 13813/03/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 13707/03/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 13603/03/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 13501/03/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 13424/02/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 13321/02/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 13217/02/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 13114/02/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 13008/02/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 12905/02/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 12803/02/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 12731/01/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 12626/01/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 12522/01/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 12420/01/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 12314/01/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 12212/01/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 12111/01/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 12007/01/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 11905/01/2018
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 11831/12/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 11727/12/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 11623/12/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 11518/12/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 11415/12/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 11314/12/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 11212/12/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 11105/12/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 11002/12/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10930/11/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10828/11/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10724/11/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10620/11/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10517/11/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10414/11/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10306/11/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10201/11/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10130/10/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10027/10/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9924/10/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9820/10/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9718/10/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9611/10/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9509/10/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9407/10/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9305/10/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9230/09/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9125/09/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9018/09/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8917/09/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8812/09/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8710/09/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8607/09/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8506/09/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8405/09/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8325/08/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8221/08/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8117/08/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8012/08/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7910/08/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7808/08/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7701/08/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7625/07/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7519/07/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7418/07/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7316/07/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7210/07/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7108/07/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7004/07/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6930/06/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6824/06/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6721/06/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6619/06/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6516/06/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6410/06/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6308/06/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6205/06/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6103/06/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6030/05/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5926/05/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5825/05/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5720/05/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5617/05/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5513/05/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5406/05/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5303/05/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5201/05/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5126/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5026/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4926/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4821/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4716/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4611/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4509/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4403/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4303/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4228/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4123/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4021/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3918/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3812/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3708/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3605/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3502/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3401/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3325/02/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3220/02/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3114/02/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3012/02/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2928/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2827/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2724/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2621/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2518/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2415/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2311/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2202/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2101/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2028/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1925/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1821/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1718/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1612/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1511/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1406/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1304/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1229/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1127/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1022/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 920/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 816/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 715/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 614/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 513/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 412/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 311/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 210/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 109/11/2016

Bình luận