Tuyệt Thế Võ Thần

Tuyệt Thế Võ Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Tịnh Vô Ngân
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 09/11/2016

 
 

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5126/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5026/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4926/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4821/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4716/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4611/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4509/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4403/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4303/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4228/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4123/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4021/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3918/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3812/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3708/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3605/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3502/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3401/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3325/02/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3220/02/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3114/02/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3012/02/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2928/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2827/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2724/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2621/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2518/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2415/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2311/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2202/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2101/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2028/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1925/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1821/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1718/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1612/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1511/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1406/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1304/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1229/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1127/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1022/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 920/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 816/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 715/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 614/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 513/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 412/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 311/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 210/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 109/11/2016

Bình luận

CMD368 Đóng