Tuyệt Thế Võ Thần

Tuyệt Thế Võ Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Tịnh Vô Ngân
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 09/11/2016

 

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 11314/12/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 11212/12/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 11105/12/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 11002/12/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10930/11/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10828/11/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 107t24/11/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10620/11/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10517/11/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10414/11/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10306/11/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10201/11/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10130/10/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10027/10/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9924/10/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9820/10/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9718/10/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9611/10/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9509/10/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9407/10/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9305/10/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9230/09/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9125/09/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9018/09/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8917/09/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8812/09/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8710/09/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8607/09/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8506/09/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8405/09/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8325/08/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8221/08/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8117/08/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8012/08/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7910/08/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7808/08/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7701/08/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7625/07/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7418/07/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7316/07/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7210/07/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7108/07/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7004/07/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6930/06/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6824/06/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6721/06/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6619/06/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6516/06/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6410/06/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6308/06/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6205/06/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6103/06/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6030/05/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5926/05/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5825/05/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5720/05/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5617/05/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5513/05/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5406/05/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5303/05/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5201/05/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5126/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5026/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4926/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4821/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4716/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4611/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4509/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4403/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4303/04/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4228/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4123/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4021/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3918/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3812/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3708/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3605/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3502/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3401/03/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3325/02/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3220/02/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3114/02/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3012/02/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2928/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2827/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2724/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2621/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2518/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2415/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2311/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2202/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2101/01/2017
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2028/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1925/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1821/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1718/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1612/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1511/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1406/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1304/12/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1229/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1127/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1022/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 920/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 816/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 715/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 614/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 513/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 412/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 311/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 210/11/2016
Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 109/11/2016

Bình luận