#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Tuyệt Thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Tuyệt Thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Tên khác: Không có
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 30/05/2014

Bộ truyện tranh Tuyệt Thế Đường Môn là phần 2 của Đấu La Đại Lục. Câu chuyện trong phần này kể rằng: Vạn năm bao la mờ mịt, vạn vật thay đổi. Truyền thuyết nói rằng bản tính thiên bẩm và diện mạo song toàn là công bằng…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 22213/06/2020
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 22127/05/2020
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 22010/05/2020
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 219.513/04/2020
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 21911/04/2020
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 21820/03/2020
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 21702/03/2020
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 21615/02/2020
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 215.527/01/2020
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 21525/01/2020
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 214.513/01/2020
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 21411/01/2020
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 21323/12/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 212.513/12/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 21207/12/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 211.501/12/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 21111/11/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 21024/10/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 20930/09/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 20821/09/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 20715/09/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 20613/09/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 20503/09/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 20431/08/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 20331/08/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 20231/08/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 20131/08/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 20031/08/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 19923/08/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 19821/08/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 19701/08/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 19630/07/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 19515/07/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 19413/07/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 19325/06/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 19219/06/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 19112/06/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 19006/05/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 18929/04/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 18823/04/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 18716/04/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 18610/04/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 18502/04/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 18424/03/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 18320/03/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 18209/03/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 18106/03/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 18028/01/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 17926/01/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 17817/01/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 17715/01/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 17603/01/2019
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 17531/12/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 17419/12/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 17316/12/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 17210/12/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 17109/12/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 17004/12/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 16903/12/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 16803/11/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 16727/10/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 16620/10/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 16519/10/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 16430/09/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 16317/09/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 16208/09/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 16131/08/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 16024/08/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 15916/08/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 15816/08/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 15703/08/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 15628/07/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 15523/07/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 15417/07/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 15311/07/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 15230/06/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 15121/06/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 15019/06/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 14915/06/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 14808/06/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 14730/05/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 14628/05/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 14523/05/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 14417/05/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 14312/05/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 14209/05/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 14102/05/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 14020/04/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 13915/04/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 13811/04/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 13706/04/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 13604/04/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 13528/03/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 134.604/03/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 134.501/03/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 13423/02/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 13328/01/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 13218/01/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 13110/01/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 13002/01/2018
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 12914/12/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 12811/12/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 12706/12/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 12629/11/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 12515/11/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 12407/11/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 12301/11/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 12225/10/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 12113/10/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 12030/09/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 11925/09/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 11821/09/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 11715/09/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 11607/09/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 11530/08/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 11419/08/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 11307/08/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 11227/07/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 11115/07/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 11006/07/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 10926/06/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 10813/06/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 10701/06/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 10623/05/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 10511/05/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 10430/04/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 10317/04/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 10211/04/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 10131/03/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 10023/03/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 9914/03/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 9806/03/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 9724/02/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 9609/02/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 9519/01/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 9409/01/2017
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 9331/12/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 9223/12/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 9116/12/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 9007/12/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 8925/11/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 8819/11/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 8707/11/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 8624/10/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 8513/10/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 8407/10/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 8324/09/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 8214/09/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 8129/08/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 8020/08/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 7912/08/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 7830/07/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 7715/07/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 7607/07/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 7527/06/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 7420/06/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 7310/06/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 7203/06/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 7120/05/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 7019/05/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 6928/04/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 6818/04/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 6713/04/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 6605/04/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 6519/03/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 6408/03/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 6329/02/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 6228/01/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 6118/01/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 6009/01/2016
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 5930/12/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 5819/12/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 5710/12/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 5601/12/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 5517/11/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 5407/11/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 5327/10/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 5216/10/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 5111/10/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 5029/09/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 4914/09/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 4804/09/2015
Tuyệt thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 4727/08/2015
Tuyệt thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 4612/08/2015
Tuyệt thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 4509/08/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 4424/07/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 4319/07/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 4212/07/2015
Tuyệt thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 4112/07/2015
Tuyệt thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 4012/06/2015
Tuyệt thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 3902/06/2015
Tuyệt thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 3828/05/2015
Tuyệt thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 3724/05/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 3610/05/2015
Tuyệt thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 3525/04/2015
Tuyệt thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 3416/04/2015
Tuyệt thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 3311/04/2015
Tuyệt thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 3221/03/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 3104/03/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 3025/01/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 2922/01/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 2809/01/2015
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 2705/12/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 2623/11/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 2523/11/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 2403/10/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 2309/09/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 2202/09/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 2118/08/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 2004/08/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 1904/07/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 1826/06/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 1712/06/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 1630/05/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 1530/05/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 1430/05/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 1330/05/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 1230/05/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 1130/05/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 1030/05/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 930/05/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 830/05/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 730/05/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 630/05/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 530/05/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 430/05/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 330/05/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 230/05/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 130/05/2014
Tuyệt Thế Đường Môn – Đấu La Đại Lục 2 – Chap 030/05/2014

Bình luận