#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Miêu Truyện
Ngày thêm: 13/01/2018

Đặc công số 1 của vương triều vừa xuyên không liền bị ép gả đi, nghe nói phu quân tương lai có số khắc thê.

Trong phủ ngoài phủ còn có cả đám tiện nhân! Người đâu! Giải đám tiện nhân đó cho bổn cung, hãy xem bổn cung trừng trị các người ra sao…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 10722/02/2020
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 10614/02/2020
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 10531/01/2020
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 10416/01/2020
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 10316/01/2020
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 10229/11/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 10118/11/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 10005/11/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9926/10/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9817/10/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9706/10/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9628/09/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9514/09/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9404/09/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9326/08/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9219/08/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9110/08/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 9002/08/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8922/07/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8816/07/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8711/07/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8605/07/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8529/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8423/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8316/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8209/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8102/06/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 8022/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7915/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7807/05/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7723/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7611/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7504/04/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7427/03/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7319/03/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7212/03/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7105/03/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 7026/02/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6917/02/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6816/02/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6703/02/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6623/01/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6518/01/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6409/01/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6304/01/2019
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6228/12/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6117/12/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 6011/12/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5901/12/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5823/11/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5718/11/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5605/11/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5528/10/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5422/10/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5314/10/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5207/10/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5129/09/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 5014/09/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4906/09/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4826/08/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4707/08/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4630/07/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4524/07/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4415/07/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4307/07/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4202/07/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4123/06/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 4016/06/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3911/06/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3808/06/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3706/06/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3627/05/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3523/05/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3422/05/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3317/05/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3216/05/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3112/05/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 3009/05/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2902/05/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2829/04/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2725/04/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2618/04/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2515/04/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2413/04/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2308/04/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2203/04/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2126/03/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 2021/03/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1915/03/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1811/03/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1707/03/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1603/03/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1525/02/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1420/02/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1316/02/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1214/02/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1112/02/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 1010/02/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 907/02/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 804/02/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 702/02/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 628/01/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 527/01/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 420/01/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 319/01/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 215/01/2018
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương – Chap 113/01/2018

Bình luận