#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Tuyệt Thế Binh Vương

Tuyệt Thế Binh Vương

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 27/06/2019

Tiếp tục làm binh vương đi. Không muốn. Cho ngươi thăng chức tăng lương. Không muốn. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn một cái tuyệt thế mỹ nữ. Lục nam phong vạn vạn không nghĩ tới, hắn mộng đẹp thành sự thật, chỉ bất quá cái này mỹ nữ…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận