#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ

Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ

Tên khác: Không có
Tác giả: SID
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lục Dương
Ngày thêm: 09/01/2015

“Quang minh thiên vương” và “Hắc ám thiên vương” phách lối, cuồng vọng, chẳng coi ai ra gì, đụng phải thiếu nữ thần bí tính tình nóng nảy, bạo lực, vận mệnh của bọn họ sẽ được viết tiếp thế nào đây…?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 3013/11/2018
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 28-2913/11/2018
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 2704/10/2018
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 2627/02/2018
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 2521/12/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 2411/12/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 2327/11/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 2221/11/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 2119/11/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 2017/11/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 1929/10/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 1827/10/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 1725/10/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 1622/10/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 1518/10/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 1418/09/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 1312/09/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 1202/09/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 11.225/08/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 11.123/08/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 1016/08/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 9.210/08/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 9.110/08/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 8.209/08/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 8.107/08/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 722/07/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 615/07/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 506/07/2016
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 419/08/2015
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 310/07/2015
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 212/06/2015
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 1.203/04/2015
Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 1.109/01/2015

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng