#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Tú Thiết Chi Thư

Tú Thiết Chi Thư

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 09/06/2016

Thích Khách Liên Minh bắt đầu triển khai kế hoạch diệt Hồ cứu Hán, muốn tái tạo lại một thời kỳ thịnh hưng của nhà Tấn Hán.

Chỉ là người Hồ thế mạnh, cảm thấy hiện giờ vẫn chưa là lúc để có thể phát động chiến trận giữa hai nhà Hồ Hán. Cho nên, Thích Khách Liên Minh bắt đầu mở rộng, bắt đầu thu thập cô nhi cùng những hài đồng có tư chất trên toàn quốc nội.

Phái các cao thủ đem đám hài đồng tới thâm sơn ở Ba Thục, bồi dưỡng, tẩy não, rèn luyện thành thích khách tử sĩ.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tú Thiết Chi Thư – Chap 7804/06/2017
Tú Thiết Chi Thư – Chap 7703/06/2017
Tú Thiết Chi Thư – Chap 7602/06/2017
Tú Thiết Chi Thư – Chap 7520/05/2017
Tú Thiết Chi Thư – Chap 7419/05/2017
Tú Thiết Chi Thư – Chap 7318/05/2017
Tú Thiết Chi Thư – Chap 7216/05/2017
Tú Thiết Chi Thư – Chap 7114/05/2017
Tú Thiết Chi Thư – Chap 7008/05/2017
Tú Thiết Chi Thư – Chap 6904/05/2017
Tú Thiết Chi Thư – Chap 6808/03/2017
Tú Thiết Chi Thư – Chap 6714/02/2017
Tú Thiết Chi Thư – Chap 6603/02/2017
Tú Thiết Chi Thư – Chap 6524/01/2017
Tú Thiết Chi Thư – Chap 6422/01/2017
Tú Thiết Chi Thư – Chap 6314/01/2017
Tú Thiết Chi Thư – Chap 6203/12/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 6101/12/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 6030/11/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 5919/11/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 5814/11/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 5711/11/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 5608/11/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 5502/11/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 5426/10/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 5325/10/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 5222/10/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 5121/10/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 5020/10/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 4919/10/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 4818/10/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 4715/10/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 4613/10/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 4512/10/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 4411/10/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 4310/10/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 4208/10/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 4107/10/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 4005/10/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 3904/10/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 3803/10/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 3730/09/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 3629/09/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 3528/09/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 3427/09/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 3326/09/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 3224/09/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 3122/09/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 3030/08/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 2924/08/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 2823/08/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 2713/08/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 2631/07/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 2518/07/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 2410/07/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 2309/07/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 2203/07/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 2102/07/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 2027/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 1926/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 1825/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 1724/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 1623/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 1522/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 1421/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 1319/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 1218/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 1117/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 1016/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 915/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 815/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 714/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 614/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 514/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 414/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 312/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 211/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 110/06/2016
Tú Thiết Chi Thư – Chap 009/06/2016

Bình luận