#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương

Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: NTruyen.info
Ngày thêm: 21/03/2019

Quàng Thượng nhớ lại năm đó tống Hoàng Hậu vào lãnh cung, hối hận không kịp, bây giờ y thủ thân như ngọc, vì nàng ấy mà tự tay hầm canh, lại chỉ đổi lại một tờ hưu thư. Hừ! Lật bàn! Trẫm đường đường là Quàng Thượng sao có thể dung thứ cho sự hỗn xược của nàng! Người đâu! Đem Hoàng Hậu trói lại quăng lên long sàng rộng 5 vạn mét vuông cho Trẫm, Trẫm muốn tạo thái tử!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 6402/07/2020
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 6330/06/2020
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 6213/05/2020
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 6112/05/2020
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 6023/04/2020
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 5912/04/2020
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 5829/03/2020
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 5726/03/2020
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 5614/03/2020
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 5511/02/2020
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 5404/02/2020
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 5312/01/2020
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 5209/01/2020
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 5123/12/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 5022/12/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 4905/12/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 4803/12/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 4725/11/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 4612/11/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 4505/11/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 4401/11/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 4328/10/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 42.216/10/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 42.110/10/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 4108/10/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 40.207/10/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 40.128/09/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 39.225/09/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 39.120/09/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 38.219/09/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 38.115/09/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 37.214/09/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 37.104/09/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 36.230/08/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 36.122/08/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 35.216/08/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 35.115/08/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 34.209/08/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 34.107/08/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 33.206/08/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 33.105/08/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 32.225/07/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 32.124/07/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 31.223/07/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 31.116/07/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 30.215/07/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 30.112/07/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 29.211/07/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 29.110/07/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 2809/07/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 27.224/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 27.122/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 26.215/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 26.113/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 25.206/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 25.104/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 24.203/06/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 24.129/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 23.224/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 23.123/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 22.215/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 22.114/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 21.210/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 21.109/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 20.207/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 20.106/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 19.205/05/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 19.129/04/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 18.228/04/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 18.128/04/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 1726/04/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 1625/04/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 1524/04/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 1423/04/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 1317/04/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 1216/04/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 11.515/04/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 1114/04/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 1012/04/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 910/04/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 806/04/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 703/04/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 6.201/04/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 6.131/03/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 528/03/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 424/03/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 323/03/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 222/03/2019
Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu Đương – Chap 121/03/2019

Bình luận