#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo

Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Thành Phố Tình Yêu, Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: www.ngonphong.com
Ngày thêm: 06/01/2019

Ngày đầu tiên đi học, Lục Thanh Thanh thấy việc nghĩa ra tay tương trợ, đụng độ một trong “Bộ tứ Tịch Đế” Mục Dật Thần, trở thành kẻ thù chung của cả trường học. Từ đó cô bị chơi xấu, bắt nạt, ức hiếp không biết bao nhiêu lần, ngày ngày sống giữa bầy lang sói…

Tuy vậy, Lục Khanh Khanh cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các anh chàng đẹp trai. Sau nhiều lần chiến đấu với kẻ thù Mục Dật Thần, Lục Khanh Khanh nhận ra, dường như anh đã thay đổi “đối sách” với cô…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 12006/08/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 11903/08/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 11830/07/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 11728/07/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 11623/07/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 11521/07/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 11419/07/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 11312/07/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 11208/07/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 11107/07/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 11005/07/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 10901/07/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 10828/06/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 10725/06/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 10623/06/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 10519/06/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 10419/06/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 10315/06/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 10210/06/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 10110/06/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 10010/06/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 9910/06/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 9803/06/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 9703/06/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 9603/06/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 9501/06/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 9429/05/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 9326/05/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 9219/05/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 9117/05/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 9006/05/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 8926/04/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 8818/04/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 8716/04/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 8607/04/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 8503/04/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 8403/04/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 8326/03/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 8220/03/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 8118/03/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 8018/03/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 7912/03/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 7812/03/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 7710/03/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 7610/03/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 7510/03/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 7410/03/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 7310/03/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 7203/03/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 7103/03/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 7003/03/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 6903/03/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 6803/03/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 6722/02/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 6622/02/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 6522/02/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 6412/02/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 6308/02/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 6201/02/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 6107/01/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 6005/01/2020
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 5929/12/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 5825/12/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 5723/12/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 5620/12/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 5514/12/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 5403/12/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 5320/11/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 5208/11/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 5111/10/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 5016/09/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 4904/09/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 4826/08/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 4720/08/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 4613/08/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 4505/08/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 4424/07/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 4314/07/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 4212/06/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 4110/06/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 4004/06/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 3927/05/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 3817/05/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 3709/05/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 3602/05/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 3526/04/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 3424/04/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 3319/04/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 3214/04/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 3111/04/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 3025/03/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 2923/03/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 2820/03/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 2719/03/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 2614/03/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 2512/03/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 2410/03/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 2308/03/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 2206/03/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 2104/03/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 2002/03/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 1901/03/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 1826/02/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 1723/02/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 1618/02/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 1517/02/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 1428/01/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 1324/01/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 1223/01/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 1120/01/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 1018/01/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 917/01/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 815/01/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 714/01/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 613/01/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 512/01/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 410/01/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 308/01/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 207/01/2019
Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo – Chap 106/01/2019

Bình luận