#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tên khác: Tu Chân Liêu Thiên Quần
Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 02/12/2017

Một ngày, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một nhóm chat nghiện tiên hiệp thâm niên, các thành viên trong nhóm đều lấy ‘Đạo hữu’ xưng hô, danh hiệu đều là Phủ chủ, Động chủ, Chân nhân, Thiên Sư.

Ngay cả con chó cảnh lạc đường của chủ nhóm đều xưng là đại yêu khuyển rời nhà trốn đi. Cả ngày nói chuyện là luyện đan, xông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm cái gì. Đột nhiên có một ngày, lặn xuống nước hồi lâu hắn đột nhiên phát hiện…

Trong đám mỗi một cái quần viên, vậy mà toàn bộ là tu chân giả, có thể di sơn đảo hải, trường sinh ngàn năm cái chủng loại kia! A a a a, nhận thức về thế giới của hắn tại trong vòng một đêm hoàn toàn tan vỡ!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 14617/02/2020
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 14531/12/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 14416/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 14316/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 14216/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 14116/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 14016/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 13916/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 13816/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 13716/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 13616/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 13516/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 13416/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 13316/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 13216/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 13116/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 13016/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 12916/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 12816/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 12716/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 12616/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 12516/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 12416/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 12316/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 12215/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 12115/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 12015/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 11915/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 11815/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 11715/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 11615/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 11515/09/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 11417/08/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 11315/08/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 11213/08/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 11111/08/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 11014/06/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 10912/06/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 10810/06/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 10708/06/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 10606/06/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 10504/06/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 10402/06/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 10331/05/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 10229/05/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 10127/05/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 10025/05/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 9923/05/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 9821/05/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 9719/05/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 9617/05/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 9515/05/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 9415/05/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 9311/05/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 9209/05/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 9107/05/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 9005/05/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 8903/05/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 8801/05/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 8729/04/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 8627/04/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 8525/04/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 8411/02/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 8301/02/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 8221/01/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 8119/01/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 8016/01/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 7909/01/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 7802/01/2019
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 7723/12/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 7621/12/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 7515/12/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 7412/12/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 7330/11/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 7227/11/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 7119/11/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 7019/11/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 6919/11/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 6811/11/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 6711/11/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 6605/11/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 6510/10/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 6409/10/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 6322/09/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 6212/09/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 6108/09/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 6005/09/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 5931/08/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 5828/08/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 5724/08/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 5620/08/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 5517/08/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 5415/08/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 5309/08/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 5207/08/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 5103/08/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 5001/08/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 4919/07/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 4816/07/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 4711/07/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 4612/06/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 4506/06/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 4431/05/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 4329/05/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 4225/05/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 4124/05/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 4019/05/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 3907/05/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 3804/05/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 3728/04/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 3624/04/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 3517/04/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 3411/04/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 3308/04/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 3205/04/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 3131/03/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 3029/03/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 2926/03/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 2820/03/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 2715/03/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 2613/03/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 2510/03/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 2408/03/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 2328/02/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 2226/01/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 2119/01/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 2018/01/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 1910/01/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 1807/01/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 1701/01/2018
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 1629/12/2017
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 1528/12/2017
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 1427/12/2017
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 1323/12/2017
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 1222/12/2017
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 1118/12/2017
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 1017/12/2017
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 916/12/2017
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 812/12/2017
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 711/12/2017
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 608/12/2017
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 507/12/2017
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 406/12/2017
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 305/12/2017
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 204/12/2017
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 102/12/2017

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng