#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 26/12/2018

Nghịch thiên độ kiếp! Thiên lôi tề hạ, tán tiên vạn năm tan thành mây khói. Tại một nơi khác ở Huyền thiên đại lục, Long Vân – Một thiếu gia phế vật tự sát đột nhiên thức tỉnh, từ đây, một cái siêu cấp đại thần sống lại, chiến thiên địa, thu ma thú. Khắp nơi thế lực một lần nữa rục rịch, huyền thiên đại lục phong vân lại trỗi dậy.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 24706/06/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 24606/06/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 24524/05/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 24424/05/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 24320/05/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 24220/05/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 24120/05/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 24014/05/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 23912/05/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 23810/05/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 23709/05/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 23627/02/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 23525/02/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 23423/02/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 23321/02/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 23219/02/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 23117/02/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 23015/02/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 22913/02/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 22813/02/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 22709/02/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 22609/02/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 22506/02/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 22403/02/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 22301/02/2020
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 22205/12/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 22104/12/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 22001/12/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 21901/12/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 21829/11/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 21727/11/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 21625/11/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 21524/11/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 21421/11/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 21320/11/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 21217/11/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 21115/11/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 21015/11/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 20915/11/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 20811/11/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 20710/11/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 20607/11/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 20505/11/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 20411/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 20311/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 20211/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 20111/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 20011/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 19911/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 19811/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 19711/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 19611/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 19511/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 19411/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 19311/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 19211/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 19111/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 19011/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 18911/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 18811/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 18711/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 18611/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 18511/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 18411/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 18311/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 18211/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 18111/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 18011/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 17911/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 17811/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 17711/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 17611/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 17510/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 17410/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 17310/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 17210/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 17110/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 17010/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 16910/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 16810/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 16710/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 16610/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 16510/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 16410/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 16310/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 16210/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 16110/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 16009/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 15909/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 15809/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 15709/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 15609/09/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 15508/08/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 15406/08/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 15305/08/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 15204/08/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 15103/08/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 15002/08/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 14901/08/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 14830/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 14729/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 14628/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 14527/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 14426/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 14325/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 14224/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 14123/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 14022/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 13921/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 13820/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 13719/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 13618/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 13517/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 13416/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 13315/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 13215/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 13113/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 13012/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 12911/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 12810/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 12709/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 12608/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 12507/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 12406/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 12305/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 12204/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 12103/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 12002/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 11901/07/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 11830/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 11729/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 11628/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 11527/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 11426/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 11325/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 11224/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 11123/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 11022/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 10921/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 10820/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 10719/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 10618/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 10517/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 10416/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 10315/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 10214/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 10113/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 10012/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 9911/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 9810/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 9709/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 9608/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 9507/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 9406/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 9305/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 9204/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 9103/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 9002/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 8901/06/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 8830/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 8729/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 8628/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 84-8527/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 8326/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 8225/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 8124/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 8023/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 7922/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 7821/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 7720/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 7619/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 7518/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 7417/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 7316/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 7215/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 7113/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 7011/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 6909/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 6807/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 6705/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 6603/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 6501/05/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 6430/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 6329/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 6228/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 6127/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 6026/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 5925/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 5824/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 5722/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 5622/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 5521/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 5420/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 5319/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 5218/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 5117/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 5016/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4915/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4814/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4713/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4612/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4511/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4410/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4309/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4208/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4107/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4006/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3905/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3804/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3703/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3602/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3501/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3429/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3327/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3225/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3123/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3021/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2919/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2817/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2715/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2613/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2511/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2409/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2307/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2205/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2103/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2001/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1927/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1825/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1723/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1621/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1519/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1417/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1313/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1212/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1111/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1010/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 909/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 808/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 707/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 606/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 505/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 403/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 301/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 201/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 126/12/2018

Bình luận