#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 26/12/2018

Nghịch thiên độ kiếp! Thiên lôi tề hạ, tán tiên vạn năm tan thành mây khói. Tại một nơi khác ở Huyền thiên đại lục, Long Vân – Một thiếu gia phế vật tự sát đột nhiên thức tỉnh, từ đây, một cái siêu cấp đại thần sống lại, chiến thiên địa, thu ma thú. Khắp nơi thế lực một lần nữa rục rịch, huyền thiên đại lục phong vân lại trỗi dậy.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 5824/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 5722/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 5622/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 5521/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 5420/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 5319/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 5218/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 5117/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 5016/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4915/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4814/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4713/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4612/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4511/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4410/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4309/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4208/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4107/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 4006/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3905/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3804/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3703/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3602/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3501/04/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3429/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3327/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3225/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3123/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 3021/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2919/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2817/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2715/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2613/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2511/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2409/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2307/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2205/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2103/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 2001/03/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1927/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1825/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1723/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1621/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1519/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1417/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1313/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1212/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1111/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 1010/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 909/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 808/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 707/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 606/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 505/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 403/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 301/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 201/02/2019
Tu Chân Giả Tại Dị Thế – Chap 126/12/2018

Bình luận