Tsuki no Shippo

Tsuki no Shippo

Tên khác: Tail of the Moon
Tác giả: Ueda Rinko
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Jâu Nát group
Ngày thêm: 12/02/2015

 
 

Usagi là một tiểu thư ngây thơ, hậu đậu đến từ gia tộc Momochi ở làng ninja. Mọi người đều nghĩ rằng cô sẽ chẳng làm được việc gì nên hồn, thế nhưng một ngày, cô lại được tộc trưởng cũng là cụ của cô giao cho một nhiệm vụ bất khảng kháng. Kể từ đó, câu chuyện bắt đầu…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Tsuki no Shippo – Chap 5430/12/2015
Tsuki no Shippo – Chap 5309/09/2015
Tsuki no Shippo – Chap 5230/08/2015
Tsuki no Shippo – Chap 5129/08/2015
Tsuki no Shippo – Chap 5020/04/2015
Tsuki no Shippo – Chap 4901/04/2015
Tsuki no Shippo – Chap 4807/03/2015
Tsuki no Shippo – Chap 4726/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 4625/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 4524/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 4421/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 4318/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 4217/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 4114/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 4012/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 3912/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 3812/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 3712/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 3612/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 3512/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 3412/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 3312/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 3212/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 3112/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 3012/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 2912/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 2812/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 2712/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 2612/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 2512/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 2412/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 2312/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 2212/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 2112/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 2012/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 1912/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 1812/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 1712/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 1612/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 1512/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 1412/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 1312/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 1212/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 1112/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 1012/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 912/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 812/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 712/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 612/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 512/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 412/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 312/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 212/02/2015
Tsuki no Shippo – Chap 112/02/2015

Bình luận